Header image

Lezing commissie Inspiratie en Ontmoeting in Ruurlo

RUURLO - Open Doors komt een lezing geven Vrouwen in de verdrukking. Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof. Deze lezing gaat voornamelijk over vrouwen die worden vervolgd.

Women to Women is het vrouwennetwerk van Open Doors. Women to Women zet zich in voor vrouwen die worden vervolgd omdat ze in Jezus Christus geloven. Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar bv in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.

Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl.

Na de lezing is er bij de uitgang een collecte voor Open Doors

Door: Open Doors Datum: Woensdag 24 oktober 2012 Tijd: 20.00 uur Plaats: “De Sprankel”, Domineesteeg 12 7261 AS in Ruurlo. Inlichtingen: Rita Bettink-Lankveld 06-25455913 Email rita.bettink@gmail.comAnder nieuws