Header image

Joyce Satijn voorgedragen als nieuwe griffier in Berkelland

BERKELLAND - In de gemeenteraadsvergadering van 18 mei 2021 wordt mevrouw drs. J.A. (Joyce) Satijn
voorgedragen om benoemd te worden tot griffier van de gemeente Berkelland. Haar benoeming
zal ingaan op 21 september 2021. De huidige griffier van Berkelland, de heer Andries Bannink
gaat per die datum met pensioen.
In een eerste reactie geeft Joyce Satijn aan verheugd te zijn over haar aanstaande benoeming: “Ik ben
een enthousiast en betrokken bestuurskundige met een brede belangstelling en voel me thuis in een
politiek-bestuurlijke omgeving. Ook ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in politiek en bestuur en heb
veel zin om in de mooie gemeente Berkelland aan de slag te gaan.”
Mevrouw Joyce Satijn (48) is voorgedragen door een selectiecommissie, die bestond uit één persoon
van elke fractie (7) uit de gemeenteraad van Berkelland. De selectiecommissie werd geadviseerd door
de burgemeester, gemeentesecretaris, twee griffiemedewerkster en een medewerker HR.
De beoogd griffier is sterk in strategisch en onafhankelijk denken en heeft oog voor en vertaling naar
draagvlak en uitvoering. Wat zij doet, wil ze goed doen met aandacht, respect, interesse en een
glimlach. Wij hebben tijdens de gesprekken ervaren dat zij een prettige sparringpartner en goed
adviseur is en voorzien is van de eigenschappen: pienter, enthousiast, integer, verbindend, analytisch,
nieuwsgierig en ambitieus.
Op dit moment is zij griffier bij de gemeente West Maas en Waal. Zij is eindverantwoordelijk voor het
ondersteunen van de gemeenteraad en de kwaliteitsbewaking van het politieke besluitvormingsproces
door de griffie. De griffier opereert onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en vervult een
verbindende rol tussen gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.
Mevrouw Joyce Satijn is getrouwd en woont in Deventer.

Ander nieuws