Header image

Zomers weer zorgt voor verdubbeling gebruik drinkwater

ACHTERHOEK - De temperaturen stijgen en daarmee ook het waterverbruik. Het aanhoudend warme weer zorgde bij drinkwaterbedrijf Vitens in de afgelopen dagen voor een toename in het drinkwaterverbruik tot 60% boven normaal. Hierdoor fluctueert de druk in het leidingnet. Vitens zet alle zeilen bij om aan deze verhoogde vraag naar drinkwater te voldoen. Burgers kunnen daaraan hun steentje bijdragen door tijdens de ochtend- en avonduren niet te sproeien, geen auto's te wassen en geen zwembadjes te vullen. Zo verspreiden we het gebruik over de dag en kunnen we problemen tot een minimum beperken. Lage waterdruk Door het aanhoudend warme weer kan de waterdruk in de leidingen lager zijn dan normaal. Vitens doet al het mogelijke om de druk op peil te houden. Inwoners zelf kunnen hieraan bijdragen door niet-noodzakelijk gebruik van water te beperken. Activiteiten zoals het sproeien van tuinen, de wasmachine laten draaien, het vullen van zwembadjes en het wassen van auto's vragen zeer grote hoeveelheden water. Beperk deze activiteiten tot een minimum, dus alleen koken en douchen, met name van 7.00 en 9.00 uur 's ochtends en tussen 18.00 en 23.00 's avonds. Zo wordt het waterverbruik meer gespreid, wat de kans op problemen met de waterdruk vermindert. Oorzaken lage waterdruk Water zoekt altijd de snelste uitweg en stroomt door de eerste kraan die openstaat naar buiten. Mensen die relatief aan het eind van de waterleiding zitten, ervaren per definitie reeds een wat lagere waterdruk. Nu het zo warm is, is het waterverbruik veel hoger dan normaal (de laatste dagen 60% hoger dan normaal) - er staan dus veel meer kranen langer open. Hierdoor fluctueert de druk in de leidingen en dat kunnen mensen thuis merken. Vitens regelt de druk in de leidingen en probeert de fluctuaties bij te houden - maar het zou enorm schelen als de mensen thuis hun waterverbruik over de dag spreiden. Per regio verschillend Het ene drinkwatergebied is het andere niet, mocht u drinkwaterproblemen ervaren en u bent klant bij Vitens, en heeft u internet thuis - raadpleeg dan eerst de website van vitens.nl Storingen worden daar gemeld. http://www.vitens.nl

Ander nieuws