Header image

Zelfhulp- en nazorggroepen eetstoornissen

LANDELIJK-Op 6 en 7 september 2010 start Stichting ZieZo met een nieuw seizoen zelfhulp- en nazorggroepen voor mensen met een eetstoornis. Deze groepen vinden onder meer plaats in Enschede. De nazorggroep die vorig seizoen in Hengelo plaats vond, verhuist nu naar Enschede. De zelfhulpgroep biedt Stichting ZieZo in deze regio voor het eerst aan. Onder begeleiding van twee ervaringsdeskundigen bespreken de deelnemers hun ervaringen omtrent hun eetstoornis. De groepsbijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond van 19.00 tot 21.30 uur. Bij het spreken over een eetstoornis wordt er vooral gedacht aan anorexia nervosa. Sinds 18 juli zendt de KRO elke zondag op Nederland 3 de documentaire XXS uit. In deze documentaire volgt Yvon Jaspers een jaar lang vijf patiënten met anorexia. Zij eten weinig tot niet en vallen daardoor af. Naast anorexia zijn er echter meer eetstoornissen: boulimia nervosa, binge eating disorder (BED) en, indien er sprake is van kenmerken van verschillende eetstoornissen, niet anderszins omschreven (NAO). Iemand met boulimia heeft eetbuien die worden gecompenseerd door te braken, laxeren, overmatig sporten etc. Binge eating disorder kenmerkt zich door overeten en eetbuien zonder compensatiedrang. Stichting ZieZo organiseert verspreid over Nederland zelfhulp- en nazorggroepen. Bij de indeling van deze groepen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende eetstoornissen. Het is van belang dat deelname in een groep voldoende aansluit bij jouw hulpvraag en jouw situatie. In een kennismakingsgesprek wordt dan ook in overleg besloten of nazorg of zelfhulp passender is. De zelfhulpgroep is bedoeld voor als je een beginnende eetstoornis hebt; als je nog geen of weinig hulp hebt gehad; als je je eetgedrag wilt veranderen maar dan wel onder begeleiding; als je met anderen wilt praten die begrijpen hoe het is om een bepaalde eetstoornis te hebben etc. Het deelnemen aan een zelfhulpgroep kan een eerste stap zijn in de strijd tegen je eetstoornis. De nazorggroepen zijn bedoeld voor als je al wat verder bent in de strijd tegen je eetstoornis. Je past in zo’n groep als je in therapie bent geweest; of als je weet hoe om te gaan met je eetstoornis, maar het nog niet lukt om het nieuwe eetgedrag vol te houden; als je niet wilt terugvallen, maar dat wel lastig vindt en/of als je er graag met anderen over wilt praten. Onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens een bijeenkomst zijn de terugval, het nieuwe eetgedrag, faalangst en perfectionisme. Voor meer informatie en voor aanmelding voor één van de groepen in Enschede of in een andere plaats kun je telefonisch (0575 – 50 34 37) of via de mail (info@ziezo.eu) contact opnemen met Stichting ZieZo. Op onze website, www.ziezo.eu, kunt je ook informatie vinden over de groepen en de instroomdata.

Ander nieuws