Header image

Yunio kinderopvang naar Humanitas

Sensire draagt de kinderopvang en peuterspeelzalen van Yunio over aan Stichting Kinderopvang Humanitas. Voor Yunio jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus) en Yunio kraamzorg verandert er niets, zij blijven een onderdeel van Sensire. Sensire heeft zich beraden over de toekomstmogelijkheden van Yunio kindercentra. Het betreft de kinderdagverblijven, tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen. Sensire is tot de conclusie gekomen dat zij niet voldoende mogelijkheden aan Yunio kindercentra kan bieden om zich verder te ontwikkelen. Sensire heeft gezocht naar een partij, die wel voldoende kennis en middelen bezit om te investeren in de toekomst van Yunio kindercentra. Deze partij is Kinderopvang Humanitas geworden. Kinderopvang Humanitas is blij dat Sensire de overdracht aan hen heeft gegund. De medezeggenschapsorganen brengen advies uit over de overname. Binnenkort zal Kinderopvang Humanitas verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering. De overname heeft geen gevolgen voor de kinderen en ouders die gebruik maken van de kinderopvang of peuterspeelzalen van Yunio. Voor medewerkers van Yunio kindercentra heeft de overdracht geen rechtpositionele en arbeidsrechtelijke gevolgen. Zij behouden hun huidige functie, arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende vraag naar kinderopvang, waardoor steeds langere wachtlijsten zijn ontstaan. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen zijn forse investeringen nodig, zoals uitbreiding van het aantal locaties en uitbreiding van het personeel. Kinderopvang Humanitas beschikt over de middelen om aan het benodigde investeringsniveau te kunnen voldoen. Daarnaast heeft Kinderopvang Humanitas de focus op kinderopvang waardoor zij ook in de toekomst de kwaliteit kunnen borgen. Kinderopvang Humanitas is een van de grootste kinderopvangaanbieders zonder winstoogmerk, met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland. Iedere dag krijgen kinderen van nul tot dertien jaar een afwisselend aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderopvang Humanitas heeft ca. 2100 werknemers en ca. 230 locaties. De positie van de kindercentra is uniek binnen Sensire vanwege de particuliere financiering en de groepsgewijze benadering. De overige diensten en producten van Sensire worden door overheden gefinancierd en richten zich op het individu. Vanuit dat beeld past kinderopvang niet optimaal in het geheel van het diensten- en productenaanbod van Sensire. Sensire heeft voor Kinderopvang Humanitas gekozen omdat zij kinderopvang als kernproduct heeft en de kwaliteit van de kinderopvang uitstekend is. Kinderopvang Humanitas biedt al kinderopvang in Oost-Gelderland. Het is een bekende partij voor Sensire en Yunio en voor de bevolking in deze regio. Bovendien past de cultuur binnen Kinderopvang Humanitas goed bij de cultuur van Yunio. Hierdoor kunnen de kindercentra ook in de toekomst nauw samenwerken met de jeugdgezondheidszorg en kraamzorg van Yunio en het maatschappelijk werk en de thuisbegeleiding van Sensire. Door de kinderopvang en peuterspeelzalen over te dragen aan Kinderopvang Humanitas kan dit onderdeel van de organisatie volledig tot bloei komen.

Ander nieuws