Header image

www.meldpuntaanbestedingenachterhoekliemers.nl

ACHTERHOEK - De gemeenten in de Achterhoek en de Liemers en Bouwend Nederland hebben samen een referentiekader vastgesteld voor aanbestedingen van gemeentelijke werken. Bij toepassing van dit referentiekader krijgen de kleine en middelgrote regionale bouwbedrijven minstens gelijke kansen als grote bouwbedrijven buiten de regio. Indien bedrijven vinden dat gemeenten afwijken van het referentiekader kunnen zij hier melding van maken bij het Meldpunt Aanbestedingen van werken Achterhoek-Liemers.
De gemeentelijke bestuurders beseffen dat het juist in deze economisch zware tijden belangrijk is dat locale overheden aan bedrijven in de eigen regio kansen bieden om te worden geselecteerd voor gemeentelijke opdrachten. Dat staat soms op gespannen voet met de behoefte bij de aanbestedende diensten, vaak geadviseerd door externe bureaus, om het werk tegen zo laag mogelijke kosten en risico weg te zetten. Door disproportioneel hoge financiële eisen te stellen aan inschrijvers en meer en beter gelijkende referentieprojecten hoger te belonen, is veel werk terecht gekomen bij grote bedrijven van buiten de regio. Dit is slecht voor de werkgelegenheid in de Achterhoek en de Liemers en de levensvatbaarheid van de bouwsector in deze regio, die traditioneel goed is vertegenwoordigd met kleine en middelgrote bedrijven. Het Meldpunt is een simpel, goedkoop en doeltreffend instrument en is een uniek voorbeeld in Nederland van samenwerking tussen gemeenten en bouwbedrijfsleven voor andere initiatieven met een vergelijkbaar doel. Deze signalen bereiken het Meldpunt vanuit  de advocatuur het landelijk bureau van Bouwend Nederland. Door de goede samenwerking tussen gemeenten en Bouwend Nederland in de Achterhoek en de Liemers is het niet toevallig dat het initiatief hier is ontstaan. De kracht van het Meldpunt is dat juridisering van de procedures wordt voorkomen, zonder dat het Meldpunt zelf partij is of enige verantwoordelijkheid naar zich toetrekt. Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven. In de Achterhoek/Liemers heeft Bouwend Nederland ongeveer 200 leden. De bouwsector is in Achterhoek/Liemers een belangrijke sector die zorgt voor veel werkgelegenheid.


Ander nieuws