Header image

Winterswijkse ziekenhuis niet meer onder verscherpt toezicht

WINTERSWIJK - De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft besloten met onmiddellijke ingang het verscherpt toezicht op het operatieve proces van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk op te heffen. Op 3 mei 2011 constateerde de Inspectie reeds dat het Winterswijkse ziekenhuis ruimschoots aan alle gestelde eisen voldeed. Vandaag is het verscherpt toezicht dan officieel opgeheven. Het SKB voldoet nu niet alleen aan alle door de Inspectie gestelde eisen, het heeft zelfs op alle beoordeelde punten een uitstekende score behaald. Hiermee heeft het SKB een van de veiligste operatieve processen van Nederland.

Het Winterswijkse ziekenhuis heeft enkele maanden geleden onder leiding van de heer Bartelink, zorggroepmanager, bewust gekozen voor de implementatie van een totaal kwaliteitssysteem patiëntveiligheid waarbij de veiligheidschecks maximaal zijn uitgevoerd en gewaarborgd.

“Onze medewerkers en medisch specialisten doen iedere dag hun uiterste best om de best denkbare zorg aan onze patiënten te leveren. Het onder verscherpt toezicht plaatsen van het operatieve proces had dan ook niets te maken met de kwaliteit van de feitelijke zorg, maar met het feit dat het SKB enkele nieuwe richtlijnen van de Inspectie niet tijdig genoeg geïmplementeerd had.” aldus Henri Janssen, directeur van het SKB” Hij vervolgt:” De Inspectie heeft vastgesteld dat ons ziekenhuis ruimschoots aan alle eisen voldoet en op alle gecontroleerde onderdelen de maximale score heeft behaald. Ik ben niet alleen blij met het eindrapport van de Inspectie, maar vooral trots op de inzet, passie en eerzucht waarmee onze medewerkers en medisch specialisten deze uitstekende beoordeling mogelijk hebben gemaakt. ”Ander nieuws