Header image

Winterswijkse raad vergadert over exploitatie strandbadpaviljoen

WINTERSWIJK - Op donderdag 16 september vergadert de raad onder meer over de exploitatie van het strandbadpaviljoen, het hergebruik van het raadhuis en jongerencentrum Eucalypta. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergadering ook live volgen via internet.
Eind juni 2010 is de cascorestauratie van het karakteristieke strandbadpaviljoen afgerond. Dit betekent dat het paviljoen wel is opgeknapt, maar nog niet voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit. Het pand is dus nog niet te gebruiken of te verhuren. De raad heeft in het verleden besloten het paviljoen een horecabestemming te geven. Om in het strandbadpaviljoen een horecagelegenheid mogelijk te maken moet het pand dusdanig worden verbouwd zodat het voldoet aan het bouwbesluit en aan de horecawetgeving. De gemeente is als verhuurder verantwoordelijk voor de oplevering van een bruikbaar en te exploiteren pand. Het college vraagt de raad om hiervoor maximaal € 300.000 beschikbaar te stellen. De totale verbouwkosten worden geraamd op € 400.000 exclusief keukens en inrichting. Hiervan wordt € 300.000 toegerekend aan de gemeente en € 100.000 aan de exploitant. De exploitant draagt de kosten voor keukens en inrichting. Dit brengt nog eens een geraamde € 400.000 aan meerkosten voor de exploitant met zich mee. In totaal investeert de exploitant zo’n € 500.000 in het strandbadpaviljoen.

Er zijn diverse oproepen geweest om een exploitant te vinden die het strandbadpaviljoen wilde exploiteren op een manier zoals de gemeente graag wilde. Uiteindelijk hebben de eigenaren van Villa Ruimzicht in Doetinchem aangegeven het strandbadpaviljoen graag te willen exploiteren en daarin te willen investeren. Zij hebben hiervoor het concept Strandlodge ingediend. De gemeente is in maart 2010 een intentieovereenkomst aangegaan met StrandLodge BV. Het ‘Strandlodge’ concept van eigenaar Kees Hensen en mede exploitant Mark Vrijdag sluit goed aan bij de gewenste invulling van het paviljoen zoals omschreven in de door HTC-advies opgestelde quickscan uit april 2009. Zij willen in het strandbadpaviljoen een horecavoorziening neerzetten voor een breed publiek, waarbij de keuken voornamelijk ingrediënten van Achterhoekse leveranciers betrekt. Tevens willen zij een kookstudio opzetten waar ook mensen met een beperking terecht kunnen. Hensen is onder andere eigenaar van Villa Ruimzicht in Doetinchem en beheert daarnaast ook succesvol diverse andere monumentale panden in de regio als horecabestemming.

Om de exploitatie goed te regelen hebben de gemeente en Strandlodge BV afspraken gemaakt over de gewenste inrichting, de opleveringseisen, de huur, de huurperiode en de mogelijkheid tot koop. Het voorstel  is, dat Strandlodge BV het strandbadpaviljoen zal huren voor een termijn van 10 jaar, voor een huurprijs van € 36.000. Voor de eerste drie jaren is een huurkorting afgesproken van respectievelijk 25%, 20% en 10%. Zij hebben daarnaast de mogelijkheid om na 5 jaar de overeenkomst te beëindigen. Tot slot is de intentie uitgesproken het paviljoen na 10 jaar te kopen (onder voorwaarden). Deze afspraken zijn mede op advies van adviesbureau HTC uit Hoorn tot stand gekomen. Gelet op onder andere regio, locatie en indeling is deze huurprijs  marktconform. Het college wil benadrukken dat zij grote waardering heeft voor de geïnteresseerde ondernemer en het gepresenteerde plan voor de exploitatie van het strandbadpaviljoen en dat ze trots is op het bereikte resultaat dat nu ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad.Ander nieuws