Header image

Winterswijk zet het regionale alcoholmatigingsproject niet voort

WINTERSWIJK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk heeft besloten het regionale project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek’ niet voort te zetten. Door niet aan het vervolg van het regionale project deel te nemen, wordt bijna 15.000 euro bespaard. In 2005 startte de uitvoering van het project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek’ voor de periode van ruim 2 jaar. Aanleiding waren de verontrustende cijfers en berichten van kinderen die steeds jonger, vaker en meer alcohol dronken. In 2008 is er een vervolgplan opgesteld, eind 2010 loopt dit vervolgplan ten einde. De GGD Gelre-IJssel heeft voorgesteld om het project wederom te verlengen voor nog een vervolgperiode van 2 jaar middels een ‘eind- en borgingsplan’.  De gemeente Winterswijk wil binnen de reguliere werkzaamheden aandacht blijven houden voor alcoholmatiging onder de jeugd. Door alcoholmatiging als speerpunt in het Lokaal Volksgezondheid op te nemen, is voortzetting van het regionale project hierbij niet nodig

Ander nieuws