Header image

Wethouders in gesprek over goede zorg en opvoeding

Achterhoek - Wethouders Joop Wikkerink en Hans te Lindert hebben deze week organisaties binnen het sociaal domein uitgenodigd om met hen van gedachten te wisselen over goede zorg en opvoeding in een tijd waarin de gemeente meer grip moet krijgen op de zorgkosten. Begin juli stelde de gemeente het Transformatieplan sociaal domein vast. Dit plan bevat een keur aan maatregelen waarmee een ander manier van denken wordt gestimuleerd, zowel bij medewerkers van de gemeente als bij inwoners.

Het Transformatieplan biedt handvatten om de steeds grotere kloof tussen uitgaven en inkomsten voor zorg aan inwoners te verkleinen. Om ideeën over goede zorg en opvoeding uit te wisselen nodigt de gemeente de organisaties uit om met hen in gesprek te gaan.

“Duidelijk is dat de manier waarop wij – maar ook de inwoner zelf – naar zorgvragen kijken, moet veranderen. Vanuit dit besef hebben wij een ‘Transformatieplan sociaal domein’ opgesteld. Voor nagenoeg alle plannen geldt dat we, om ze te laten slagen, steun en begrip nodig hebben van alle betrokkenen: inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverleners en verwijzers. We kunnen dit alleen samen” aldus de wethouders Wikkerink en Te Lindert.

De gemeente vraagt inwoners te helpen het tij te keren. Om bewuster om te gaan met zorg(vragen) en zo de uitgaven naar beneden te brengen. Natuurlijk betekent dat niet dat inwoners die zorg nodig hebben, die zorg niet meer krijgen. Wel vraagt de gemeente kritisch mee te blijven denken bij vragen en problemen bij inwoners. Wat is precies het probleem en waarmee is iemand geholpen? Is er hulp in de familie of omgeving? Zijn er andere voorzieningen die een oplossing kunnen zijn? Daarna of aanvullend kan de gemeente wellicht helpen.

Een andere belangrijke pijler van het Transformatieplan is maximaal inzetten op preventie. Voorkomen dat mantelzorgers de zorg voor een naaste niet meer volhouden, vroeg signaleren van betalingsproblemen, groepsaanbod voor ouders en opvoeders, soms als vóórdat ze ouders zijn…Het zijn zomaar wat voorbeelden waarmee voorkomen kan worden dat inwoners ‘vast lopen’ en vervolgens (dure) individuele zorg en ondersteuning nodig hebben om weer vooruit te kunnen.

De afgelopen jaren is de vraag van inwoners naar zorg en ondersteuning fors toegenomen. In combinatie met de steeds hogere én achterblijvende vergoeding van het Rijk, zorgt dit inmiddels voor een kloof van zo’n 3 miljoen euro tussen zorguitgaven en –inkomsten per jaar. Als de gemeente niet ingrijpt loopt de zorg voor alle inwoners en uiteindelijk de werkgelegenheid van zorgpersoneel gevaar.

Ander nieuws