Header image

Wethouder Wolterink legt functie neer

OOST GELRE - Vanmorgen, maandag 20 december, heeft wethouder Jos Wolterink met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd. Na overleg met het College van B&W heeft Wolterink, alles afwegende, voor zichzelf de conclusie getrokken dat er onvoldoende politiek draagvlak binnen de gemeenteraad is om als wethouder van Oost Gelre aan te blijven.

Zijn besluit vloeit voort uit de commotie die is ontstaan over zijn nevenfunctie als voorzitter bij de Stichting Jemig de Pemig in Almelo. Nadat de fractie van de VVD vrijdag 17 december een persverklaring had laten uitgaan, waarin de fractie hem opriep zijn functie neer te leggen, was voor Wolterink duidelijk dat er onvoldoende politiek draagvlak was om als wethouder van Oost Gelre door te gaan.

Jos Wolterink betreurt de gang van zaken. In zijn beleving waren binnen het College van B&W goede afspraken gemaakt over de afbouw van zijn nevenfunctie bij de stichting Jemig de Pemig: “Op basis van deze afspraken had ik er alle vertrouwen in om op een goede en integere wijze mijn wethouderschap voort te zetten. Oost Gelre verkeert in financieel zwaar weer. Mijn uitdaging was om van Oost Gelre weer een financieel gezonde gemeente te maken. Die klus kan ik niet afmaken en dat betreur ik zeer. Want alles overwegende kan ik geen andere conclusie trekken dan nu mijn functie als wethouder neer te leggen.”

Burgemeester Henk Heijman respecteert het besluit van Jos Wolterink: “Een gedwongen vertrek van een wethouder treft ook het college. Zeker in een tijd als deze waarin we volop in een takendiscussie zijn verwikkeld met de raad en belangrijke besluiten te nemen hebben. Maar ik respecteer het besluit van Jos en wil namens het college mijn waardering uitspreken voor het werk dat hij het afgelopen jaar heeft verricht.”

In afwachting van de benoeming van een nieuwe wethouder wordt de portefeuille van financiën tijdelijk waargenomen door wethouder Vincent van Uem.Ander nieuws