Header image

Wetenschappelijke erkenning project ‘Alcoholmatiging Jeugd

ACHTERHOEK-De wetenschappelijke erkenningscommissie Interventies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het Achterhoekse alcoholmatigingsproject in oktober 2010 erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’. De activiteiten gericht op de houding van ouders ten aanzien van drinkgedrag van jongeren zijn zelfs erkend als ‘waarschijnlijk effectief’. Daarmee is het project het enige regionale alcoholmatigingsproject dat deze hoge wetenschappelijke erkenning heeft behaald. Sinds enkele jaren voeren de acht Achterhoekse gemeenten samen met politie, OM, Halt, IrisZorg en GGD Gelre-IJssel projectactiviteiten uit om het alcoholgebruik van jongeren terug te dringen. Aanleiding waren de verontrustende cijfers en berichten van kinderen die steeds jonger, vaker en meer alcohol dronken. De activiteiten richten zich allereerst op ouders, daarnaast wordt samengewerkt met onder meer scholen, horeca en sportverenigingen. De inzet is om op iedere plek waar jongeren komen zo veel mogelijk dezelfde boodschap te laten horen: zo lang mogelijk uitstellen van het gebruik van alcohol.

In Nederland wordt een grote hoeveelheid interventies uitgevoerd. Vaak is onduidelijk wat hun effect is. Om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheid van interventies, heeft het RIVM een onafhankelijke Erkenningscommissie ingesteld. Deze beoordeelde het Achterhoekse project als ‘theoretisch goed onderbouwd’ in het voorkomen van jong, vaak en veel alcoholgebruik. Ze vond dat er waarschijnlijk bewijs is geleverd dat de houding van ouders tegenover jong alcoholgebruik en alcoholopvoeding is verbeterd. De commissie noemde de brede, integrale aanpak van het project ‘indrukwekkend’. De erkenning van het project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek’ is gepubliceerd op de website www.loketgezondleven.nl van het RIVM.

Er is veel gedaan sinds de start van het project, én het heeft effect: jongeren en ouders worden zich steeds bewuster van de gevolgen van jong alcoholgebruik. Maar er zijn nog steeds veel jongeren die te jong, te vaak en te veel drinken. Daarom wordt nu gewerkt aan een vervolg van het alcoholproject in 2011 en 2012 om resultaten uit te breiden. Samenwerking en ontwikkelde aanpakken leveren nu resultaat op. Daarna is het belangrijk het project te verankeren om behaalde resultaten na afronding vast te houden.Ander nieuws