Header image

Werk aan vrijheid op Bevrijdingsfestival

Onder het motto ‘Vrijheid wereldwijd, wat is daarvoor nodig?” vieren duizenden Nederlanders op 5 mei Bevrijdingsdag. Op de Bevrijdingsfestivals in 13 steden is er, naast een prachtige line-up van artiesten en optredens van de Ambassadeurs van de Vrijheid ook ruimte voor serieuze zaken. Want sinds de bevrijding van Nederland in 1945 is er in de wereld nog geen dag zonder oorlog geweest. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft vier samenwerkingspartners die ieder wereldwijd op hun eigen manier aan vrijheid werken. De vier partners, Amnesty International, Cordaid Mensen in Nood, VluchtelingenWerk Nederland en War Child staan op de Bevrijdingsfestivals stil bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Bezoekers kunnen een bijdrage leveren door deel te nemen aan een parcours met activiteiten op het festivalterrein, want vrijheid maak je met elkaar! Amnesty International: Vrijheid om van je rechten te genieten Directeur Eduard Nazarski: ‘Wat is er nodig voor vrijheid wereldwijd? Mijn antwoord luidt: de zekerheid van mensenrechten. En dan bedoel ik de vrijheid van meningsuiting, het recht op een eerlijk proces, en de vrijheid van godsdienst. Maar ik denk ook aan de rechten van de allerarmsten op deze wereld. Mensen in sloppenwijken, van wie midden in de nacht de huizen worden platgewalst. Inheemse bevolkingen, van wie het land wordt afgepakt door bedrijven. Het is belangrijk dat wij hier niet wegkijken, dat we ons voor rechten van anderen blijven inspannen. Want waar geen mensenrechten zijn, wordt de vrijheid met voeten getreden.’ Cordaid Mensen in Nood: Vrijheid om opnieuw te beginnen Directeur René Grotenhuis: 'Wereldwijd leven miljoenen mensen in onvrijheid omdat zij geen dak boven hun hoofd hebben. Ontheemd als gevolg van een natuurramp of op de vlucht voor oorlog of geweld. Cordaid Mensen in Nood helpt hen weer opnieuw te beginnen met de wederopbouw van hun leven, bijvoorbeeld in Haiti na de aardbeving of in fragiele staten als Centraal Afrikaanse Republiek, Congo en Soedan.' Op de 13 Bevrijdingsfestivals: bouw aan je eigen vrijheid. Met een mega-Jenga spel bepaal jij of de toren nog kan blijven staan. VluchtelingenWerk: Vrijheid om in veiligheid te leven Directeur Edwin Huizing: ‘Vrijheid gaat samen met vrede en veiligheid. Nederland leeft al 65 jaar zonder oorlog, maar te vaak ontbreekt het in ons land aan compassie voor mensen die wel in oorlog leven. VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat er altijd ruimte blijft voor mensen die bedreigd, gemarteld of vervolgd worden. En dat Nederland vluchtelingen de mogelijkheid blijft bieden om in veiligheid te leven. Neem daarom op 5 mei een vrije trap voor de vrijheid en schiet zo symbolisch een regime van onderdrukking omver.’ War Child: Vrijheid is vrede in je hoofd Directeur Mark Vogt: "Zo vele kinderen die opgroeien in oorlog hebben de moed en de kracht om de vredestichters van de toekomst te worden. Zoals we de oorlogskinderen uit de periode 1940-1945 nooit mogen vergeten, zo mogen we ook kinderen die vandaag de dag opgroeien in conflictgebieden, niet in de kou laten staan. Kinderen maken verschrikkelijke dingen mee en ook als de wapens zijn neergelegd, gaat de oorlog door in hun hoofd. War Child helpt deze kinderen met intensieve programma’s hun oorlogservaringen te verwerken. Want je bent pas vrij als het ook vrede is in je hoofd.

Ander nieuws