Header image

Waterschap zet retentiegebied langs Boven Slinge in

ACHTERHOEK - Ten noordoosten van Bredevoort zet Waterschap Rijn en IJssel een retentiegebied in dat 1 miljoen kubieke meter water kan bergen. Daarmee wordt de gestaag stijgende waterstand op de Boven Slinge afgevlakt en overlast in Bredevoort en Aalten vorkomen. De waterstand van de Rijn bij Lobith bereikt vermoedelijk maandag een hoogste stand van 16 meter. Daarna wordt een voorzichtige daling van de Rijn voorzien. Het retentiegebied bij Bredevoort bergt water van de Boven-Slinge die weer uitmondt in de Oude IJssel. Het retentiegebied is eerder ingezet in 1999, 2003 en twee maal tussen 2006 en 2008. Door de inzet van het bergingsgebied kan de afvoer met 10 tot bijna 30 procent worden verminderd. De Boven-Slinge voert op dit moment een aanzienlijke hoeveelheid water af. Mede door de hoge afvoer van de Boven-Slinge stijgt ook de waterstand in de Oude IJssel relatief snel. Deze waterstand is vanaf woensdag met bijna 30 cm gestegen. Mede door de inzet van het retentiegebied ten noordoosten van Bredevoort vlakt ook de stijging van het waterpeil in de Oude IJssel af. De verwachting is dat de waterstanden de komende dagen nog verder zullen stijgen en na dinsdag weer zullen dalen. Dinsdag zet vermoedelijk ook de daling van de waterstand in de Rijn in, die volgens de voorspellingen maandag haar hoogste stand van 16 meter zal bereiken. Dat is bijna 70 centimeter onder de hoogste stand van 1995.

Langs de Rijn worden verder vooralsnog geen problemen verwacht. Verder stroomafwaarts zijn donderdag en vrijdag vijf van de zes coupures langs de IJsselkade in Zutphen gesloten en wordt vandaag de coupure ter hoogte van de Westervoortsedijk in Arnhem gesloten. Of de zesde coupure in Zutphen en de coupure bij Gorssel moeten worden gesloten, is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterstanden. Bij Tolkamer worden vandaag extra schotbalken geplaatst om lekwater door de afgesloten coupure aan de Europakade tegen te houden. Coupures zijn doorgangen in de waterkering, die verkeer mogelijk maken bij lage waterstanden en gesloten kunnen worden bij hoogwater. Zo voorkomen ze dat het water in de bebouwde kom stroomt. Retentiegebieden worden ingezet om tijdelijk grote hoeveelheden water op te vangen. Het retentiegebied ten noorden van Bredevoort loopt rond de Slingeplas tussen de Pastoorsdijk en de Goordiek. Waterschap Rijn en IJssel deelt geen zandzakken uit voor particulier gebruik. Men diet dat niet, omdat men de zandzakken achter de hand moeten houden om grotere gebieden te kunnen beschermen waar dat nodig is.Ander nieuws