Header image

VVD stopt samenwerking met wethouder Wolterink

OOST GELRE - Discussies binnen de diverse VVD-geledingen over de nevenfuncties van de heer Wolterink, hebben geleid tot een heroverweging van het wethouderschap van de heer Wolterink. Na het toepassen van ‘hoor en wederhoor’ heeft een meerderheid van de VVD-fractie moeten constateren dat zij de samenwerking met de heer Wolterink niet wil voortzetten omdat de vertrouwensbasis te klein is geworden. Dit besluit is medegedeeld aan de heer Wolterink op 12 december jl. met het dringende advies om zelf op heel korte termijn terug te treden. De heer Wolterink heeft dit advies in beraad genomen. De VVD-fractie heeft echter gemeend, niet langer te kunnen wachten met het naar buiten brengen van hun besluit.

Gezien de financiële situatie van de Gemeente Oost Gelre, is het van essentieel belang om een breed draagvlak te vinden voor het doorvoeren van de forse maatregelen die de gemeente weer financieel gezond moeten maken. De VVD hecht veel waarde aan onderling vertrouwen tussen de Raadsleden en de Collegeleden. Alleen op deze wijze kan het Gemeentebestuur goed opereren. Dit gegeven laat niet toe dat er discussies ontstaan over het functioneren van bestuurders. Het debat over de benodigde maatregelen wordt nu te veel vertroebeld en de VVD wil het juist graag over de inhoud hebben.

De VVD neemt als grootste partij binnen de Gemeenteraad van Oost Gelre haar verantwoordelijkheid door het belang van een gezond Gemeentebestuur voor alles te laten gaan. De VVD bedankt de heer Wolterink voor zijn enthousiaste en betrokken inzet als Wethouder Financiën, Grondzaken, ICT en Personeel & Organisatie, in de afgelopen periode. Uiteraard zal men, zeker gezien de bijzondere financiële positie waarin de gemeente zich bevindt, in overleg met Coalitiepartner OOG, zorgen voor een goede opvolger voor de heer Wolterink.Ander nieuws