Header image

VVD kiest wederom Bonsen als wethouder

OOST GELRE- Nadat de VVD Oost Gelre een uitgebreid Wethoudersprofiel had opgesteld met daarin alle vaardigheden en gewenste eigenschappen benoemd, zijn diverse kandidaten de revue gepasseerd. Ook is er volop rekening gehouden met de financiële situatie waarin Oost Gelre op dit moment verkeert.

Dat heeft ertoe geleid dat de VVD Oost Gelre in ieder geval graag een kandidaat wilde voorstellen die bekend is met gemeentelijke financiën.

Na intensieve besprekingen heeft de VVD-fractie unaniem geconcludeerd dat de heer Bonsen de meest geschikte kandidaat voor de post is. Ervaring leidt tot een korte inwerkperiode Gezien het feit dat de heer Bonsen tot mei 2010 ook Wethouder Financiën van de gemeente Oost Gelre was, is hij in staat om zich op korte termijn de actuele materie eigen te maken. De heer Bonsen beschikt over een goed gevoel voor politieke verhoudingen, communiceert duidelijk en weet wat onderhandelen is. Voor de VVD-fractie belangrijke aspecten om een breed draagvlak te bereiken voor het doorvoeren van de forse maatregelen die onze gemeente weer financieel gezond moeten maken.

De VVD neemt als grootste partij binnen de gemeenteraad van Oost Gelre, opnieuw haar verantwoordelijkheid door een kandidaat voor te dragen die naar verwachting op veel steun kan rekenen zowel binnen de raad als bij de inwoners van Oost Gelre.

De VVD-fractie ziet de heer Bonsen als een prima aanvulling op het college van B&W. De heer Bonsen hecht veel waarde aan goede collegialiteit, heeft integriteit hoog in het vaandel staan en staat zowel intern als extern bekend als een bekwaam bestuurder.

Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen is er op vrijdag 14 januari a.s. om 19.00 uur een extra raadsvergadering ingelast.

De VVD-fractie Oost Gelre zal dan de heer Bonsen voordragen als kandidaat zodat de VVD weer met een goede vertegenwoordiging in het college, voor de inwoners van Oost Gelre aan de slag kan.Ander nieuws