Header image

VVD in Gelderland de grootste partij

GELDERLAND - De VVD is in de provincie Gelderland de grootste partij geworden. Fractievoorzitter Kees Porskamp is ongelofelijk trots op al die mensen die het lef hebben gehad om te kiezen voor de partij die in deze tijd op zowel lokaal, provinciaal als landelijk niveau, duidelijke keuzes durft te maken.

Uit de verkiezingsresultaten mag geconcludeerd worden dat de VVD in verhouding tot de andere partijen in Oost Gelre, de meeste winst behaald heeft bij deze Provinciale Statenverkiezingen. Dat geldt overigens ook in vergelijking met de andere gemeenten.

In de Provinciale Staten mag de VVD nu het voortouw nemen om een daadkrachtig provinciaal bestuur te vormen. Omdat men dit proces heel zorgvuldig wil doen, wordt er op korte termijn een formateur benoemd. Hoe op 23 mei a.s. de uitslag zal zijn van de getrapte verkiezingen waarbij de Statenleden de Eerste Kamerleden kiezen, blijft nog min of meer onzeker.Ander nieuws