Header image

VVD en OOG praten verder

OOST GELRE - In de afgelopen week is op initiatief van de VVD als grootste partij in Oost Gelre gesproken met alle politieke partijen. Daarbij zijn de mogelijkheden onderzocht voor de nieuwe coalitievorming. De nieuwe coalitie dient recht te doen aan de verkiezingsuitslag en kunnen rekenen op een raadsmeerderheid. De VVD verwacht dat samen met OOG de wensen van de bevolking het beste ingevuld zullen worden. “Een sterk team dat luistert naar de inwoners en duidelijke besluiten neemt, dat moet de komende 4 jaar merkbaar zijn”, aldus Paul Wentink van de VVD. De gesprekken tussen VVD en OOG om tot een coalitieprogramma te komen, starten direct na het weekend.

Ander nieuws