Header image

VVD en OOG bereiken coalitieakkoord

OOST GELRE - VVD en OOG (Onafhankelijken Oost Gelre) hebben vandaag overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord. De volgende stap is de vorming van een college. Het streven is om het nieuwe college te installeren tijdens de raadsvergadering van 13 april aanstaande. Beide partijen houden vast aan de doelstelling uit het begrotingsprogramma om van vier naar drie wethouders terug te gaan. VVD en OOG hechten grote waarde aan een evenwichtige en gelijkwaardige samenstelling van een nieuwe college. Daarom worden de drie wethoudersposten door vier personen ingevuld door middel van deeltijd. Daarin is een gelijkwaardige verdeling gemaakt, zowel de VVD als OOG leveren 1 ½ fte als wethouder. Op dit moment zijn nog gesprekken gaande met de mogelijke kandidaten voor het wethouderschap. De verwachting is dat na het komende weekend de namen bekend zijn. Op dat moment wordt ook de inhoud van het coalitieakkoord toegelicht. Het streven van VVD en OOG is er op gericht om tijdens de raadsvergadering van 13 april aanstaande het nieuwe college te installeren.

Ander nieuws