Header image

Vuurwerkverwijzingen Halt flink gedaald

GELDERLAND- De politie heeft in de afgelopen vuurwerkperiode landelijk 1.766 vuurwerkovertreders naar Halt verwezen. Tijdens de vuurwerkperiode 2009-2010 waren dat er 2.299. Jongeren van 12 tot 18 jaar worden naar Halt verwezen voor onder andere het te vroeg afsteken van (illegaal) vuurwerk en het veroorzaken van overlast en vernielingen tijdens het afsteken van vuurwerk.

De Halt-bureaus zetten in 2010 veel in op vuurwerkpreventie-activiteiten. Zo’n 400.000 jongeren werden bereikt met voorlichtingen, lesmateriaal, flyers en ‘boomerang’-cards. De succesvolle Halt-vuurwerkcampagne lijkt dan ook zijn vruchten te hebben afgeworpen, waardoor jongeren zich beter aan de regels hielden.

De politiekorpsen ontvingen in een aantal regio’s minder overlastmeldingen in de Kerstvakantie dan voorgaande jaarwisselingen. De intensieve inzet van politie in de vuurwerkperiodes de afgelopen jaren kan ervoor hebben gezorgd dat jongeren minder risico nemen en wachten tot oudejaarsdag met het afsteken van vuurwerk.

De meeste jongeren (73% landelijk tegenover 67% in Gelderland) zijn naar Halt verwezen voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd. Ca. 20% zowel landelijk als in Gelderland werd aangehouden voor het in bezit hebben/afsteken van illegaal vuurwerk. Hier is landelijk een opvallende stijging te zien ten opzichte van voorgaande jaren (2009: 14%). Terwijl er in Gelderland een lichte daling van 5% is waar te nemen bij illegaal vuurwerkovertredingen ten opzichte van 2009. 97% van de landelijke vuurwerkovertreders zijn jongens tegenover 92% bij de Gelderse overtreders. Het percentage jongens ligt bij vuurwerkverwijzingen beduidend hoger dan bij de Halt-delicten als totaal (2009: 74% jongens en 26% meisjes landelijk).

Ook in de regionale cijfers is de daling terug te vinden. In Gelderland hebben tot nu toe 188 verwijzingen plaatsgevonden tijdens de vuurwerkperiode dit waren er in dezelfde periode vorig jaar 243. Dit aantal zal nog enigszins toenemen maar we kunnen zeker spreken van een forse daling ten opzichte van het vorige jaar.

De Halt-afdoening, die in 2010 grondig is vernieuwd, richt zich ook voor vuurwerkzaken meer op ouders en biedt maatwerk. Alle jongeren die voor vuurwerkdelicten bij Halt terechtkomen, krijgen daar samen met hun ouders een gesprek. Vervolgens gaan de jongeren een aantal uren aan het werk. Jongeren die illegaal vuurwerk hebben afgestoken, schade hebben aangericht of die al eerder bij Halt zijn geweest, doorlopen de gehele vernieuwde Halt-afdoening: drie gesprekken (met ouders), een leeropdracht, excuses aanbieden aan de benadeelde en de schade vergoeden.Ander nieuws