Header image

Vuist tegen agressie en geweld in publieke sector

GELDERLAND-In de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) gaan werkgevers in gezondheidszorg, veiligheid en openbaar vervoer samen met politie en openbaar ministerie hun krachten bundelen in de strijd tegen agressie en geweld gericht op hun medewerkers.

Zij hebben daarvoor op maandag 25 oktober een prestatiecontract ondertekend. Het gaat om Politie NOG, Openbaar Ministerie Arnhem/Zutphen, veiligheidsregio NOG (brandweer en GHOR), Connexxion Ambulancezorg, Ziekenhuis St. Jansdal, Bureau Jeugdzorg Gelderland, Jeugd- en opvoedhulp Avenier en huisartsenpost Oude IJssel. Geweld tegen hun medewerkers is voor deze organisaties volkomen onaanvaardbaar. Als zij daar toch mee worden geconfronteerd, dan worden de betrokkenen ondersteund met bijvoorbeeld hulp bij het strafrechtelijke vervolg en het verhalen van de eventuele schade op de dader.

Als ‘denktank’ gaan de samenwerkende organisatie een blauwdruk maken voor een veiliger werkomgeving voor hun medewerkers. Daarnaast gaat deze denktank ideeën en werkmethoden ontwikkelen, zoals een uniform registratiesysteem, het vaststellen van één norm ten aanzien van agressie en geweld of het verhogen van de aangiftebereidheid door de medewerkers.

Vanuit het programma Veilige Publieke Taak - van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties - is aan dit project voor de duur van een jaar een zogenaamde intensiveringssubsidie toegekend. Daarmee kunnen de noodzakelijke activiteiten worden ontwikkeld. Een van de eerste is het uitvoeren van een nulmeting om te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van geweld tegen de medewerkers in de publieke sector. Aan het einde van het projectjaar wordt een 1-meting worden gehouden om na te gaan of het gevoel van veiligheid en de aangiftebereidheid is verhoogd.Ander nieuws