Header image

Vrijmetselarij in de eenentwintigste eeuw

WINTERSWIJK - Om een feitelijk en helder verhaal neer te zetten over de eigen denk- en werkwijze or-ganiseert de Winterswijkse Loge van Vrijmetselaren op dinsdagavond 25 oktober een Voorlichtingsavond in haar Logegebouw aan Jeugdkerkstraat 6.

In zijn inleiding gaat de heer Janfrits Oostenbroek kort in op de historie, de symboliek en de werkwijze van de bijna drie eeuwen oude vereniging De Vrijmetselarij. Mogelijke misver-standen hoopt hij uit de wereld te helpen mede door zijn kennis en internationale contacten in deze wereld-organisatie. Vrijmetselaren behoren tot alle bevolkingsgroepen, die zich verder op basis van zingeving en spiritualiteit willen ontwikkelen. Kenmerken van de Vrijmetselarij zijn dogmavrijheid, de vrijheid van vrije wil, de vrijheid van gelijkwaardigheid en de vrijheid van democratie. Vrijmetselaren willen zich daadwerkelijk ontwikkelen in het respecteren van andermans meningen en het van elkaar leren.

Programma: 19.30 uur zaal open, ontvangst met koffie + ; 20.00 uur welkom en opening; 20.10 uur een veelzijdige inleiding met aansprekende en toelichtende beelden, 20.45 uur pauze, met gelegenheid het gebouw te kijken en een praatje te maken met de aanwezige broeders, 21.45 uur vragen door de bezoekers, antwoord door verschillende broeders om even zo vele invalshoeken te krijgen – een en ander geleid door de voorzittend meester Hans van Lith, 22.00 uur einde met nagesprek en drankje.

Inlichtingen: • De heer Jan Naaldenberg, 0543 – 569653 • www.logedeachterhoek.nlAnder nieuws