Header image

Vriendendienst ‘Op Stap’ bestaat 10 jaar

DOETINCHEM - Vriendendienst 'Op Stap' is een maatjesproject voor zelfstandig wonende volwassenen die psychische problemen hebben (gehad). Op 23 september 2010 vierde Vriendendienst ' Op Stap' het 10-jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst in De Groeskamp te Doetinchem.

Margreeth Bolt, projectleider van Vriendendienst 'Op Stap' legt uit wat het maatjesproject betekent: 'Mensen die psychiatrische problemen hebben, of gehad hebben, komen soms de deur niet meer uit en vereenzamen. Door het inzetten van vrijwilligers wordt dit isolement doorbroken. De vrijwilliger en deelnemer ondernemen samen verschillende alledaagse activiteiten, zoals thuis koffie drinken, gezellig kletsen, wandelen, winkelen of naar de markt gaan. Het belangrijkste is dat de vrijwilliger er voor de ander is, waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid de uitgangspunten vormen. Het maatjescontact is één keer per week of twee weken en duurt in principe een jaar. Het maatjescontact doet de deelnemers goed en geeft hen een steuntje in de rug'.

Natuurlijk was er op het feest speciale aandacht voor de vrijwilligers. Maar net zo belangrijk is wel dat gemeenten nog eens op het belang van Vriendendienst Op Stap' werd gewezen. Gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die iedere burger in staat moet stellen mee te doen aan de maatschappij en zijn daarmee één van de financiers van Vriendendienst ' Op Stap'.Dat werd nog eens benadrukt door de diverse sprekers.

Zo vertelde wethouder Otwin van Dijk dat de vrijwilligers en ondersteuners van de vriendendienstprojecten wat hem betreft de echte helden van de toekomst zijn: 'Het zijn mensen die de hand reiken naar mensen die het moeilijk hebben en hen willen helpen weer mee te doen in de maatschappij. Met het oog op de aangekondigde bezuinigingen in de zorg, zullen vrijwilligers steeds meer hun waarde bewijzen'. Het officiële gedeelte van de middag werd afgesloten door theatergroep Firma Zorgbehang die op hilarische wijze liet zien wat maatjes voor elkaar kunnen betekenen.

De feestelijkheden rondom het jubileum worden gesponsord door Monuta, de Dokter Wittenberg Stichting, Stichting Koningsheide en het Doetinchems Fonds Gemeente Spaarbank.

Vriendendienst 'Op Stap' is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers. Wilt u graag wat voor een ander betekenen en hebt u zin en tijd om één keer per week of twee weken samen met een deelnemer iets te ondernemen? Kijk dan eens op www.ggnet.nl/vriendendienst voor meer informatie of bel met (0575) 58 24 50.

Vriendendienst is onderdeel van GGNet Preventie Oost-Gelderland en De Liemers en is actief in de regio's Zutphen, Doetinchem, Zevenaar en Brengwal.Ander nieuws