Header image

Voordrachten Mooi Gelderland prijs 2010

GELDERLAND - Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen nodigt mensen uit kandidaten voor te dragen voor de Mooi Gelderland prijs van onze organisatie. In aanmerking komen vrijwilligers – individueel of als groep – die concrete, inspirerende resultaten hebben behaald op het gebied van bescherming, beheer of educatie van natuur en cultuur. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000,- verbonden en daarnaast krijgt de winnaar een oorkonde en een bronzen sculptuur. De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse begunstigervergadering op 2 oktober 2010. Inzendingen kunnen voor 31 juli worden gestuurd aan: Jury Mooi Gelderland prijs, Postbus 7005, 6801 HA Arnhem. Laat de voordracht vergezeld gaan van naam, adres, beroep of werkkring en een motivatie met beschrijving van gedane activiteiten inclusief beeldmateriaal, krantenknipsels en dergelijke. De prijs wordt dit jaar voor de negentiende keer toegekend. Vorig jaar won de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken uit Vaassen de Mooi Gelderland prijs 2009. De doelstelling van deze Stichting is het in stand houden, herstellen en verbeteren van Veluwse sprengen, beken en vennen, inclusief de omgeving waarin deze voorkomen.

Ander nieuws