Header image

Voor alcohol is nul het beste cijfer op de basisschool

ACHTERHOEK - Het aandeel kinderen dat in groep 7 en 8 van de basisschool wel eens heeft gedronken is sterk afgenomen. In 2005 was dit 56% en dit jaar gedaald naar 31%. Daarnaast zijn kinderen minder grote hoeveelheden en minder regelmatig alcohol gaan drinken. Dit is een mooi resultaat van het project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek’. 57% van de kinderen heeft de afspraak om nu nog geen alcohol te gaan drinken. Kinderen met deze afspraak hebben het minst vaak alcohol gedronken. Kinderen die in 2010 al wel drinken, doen dat vooral thuis en minder vaak op feesten, zoals in 2005 nog het geval was. Het voorbeeldgedrag van ouders is belangrijk, om zo te voorkomen dat kinderen op jonge leeftijd beginnen met alcohol drinken. In zinnen waar ouders (in aanwezigheid van kinderen) bijna elke dag alcohol drinken, heeft een groter deel van de kinderen weleens alcohol gedronken. De rol van ouders is dus belangrijk. In de periode 2000-2005 en in de jaren 2007 en 2010 zijn vragenlijsten over leefstijl afgenomen onder leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Hierin zijn leerlingen onder andere gevraagd naar hun alcoholgebruik. Aan de hand van de verzamelde gegevens is het nu mogelijk om de trend in alcoholgebruik van de afgelopen jaren te onderzoeken. ind 2005 is het project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek’ van start gegaan. Eén van de doelen was dat leerlingen in groep 7 en 8 minder alcohol drinken. Uiteindelijk wil het project een nul zien. Alcoholgebruik op jonge leeftijd is extra schadelijk. Voornamelijk omdat alcohol de hersenontwikkeling - die dan nog in volle gang is-  verstoort. Om dit tegen te gaan is afgelopen vijf jaar aandacht besteed aan alcohol en de gevolgen daarvan tijdens lessen en ouderavonden op veel basisscholen. Het is belangrijk dat een lespakket als ‘Alcohol, een ander verhaal’ tijdens de ouderavonden en de alcoholvoorlichting door de schoolverpleegkundige in groep 7 ook in de toekomst worden uitgevoerd. Medewerker van IrisZorg of schoolverpleegkundige van GGD Gelre IJssel kan tijdens die contactmomenten benadrukken dat ouders meer invloed op hun kind hebben dan zijzelf vaak denken. Het heeft zin om samen met hun kind grenzen te stellen, het goede voorbeeld te geven en duidelijk af te spreken dat alcohol slecht is. GGD Gelre IJssel kan tijdens die contactmomenten benadrukken dat ouders meer invloed op hun kind hebben dan zijzelf vaak denken. Het heeft zin om samen met hun kind grenzen te stellen, het goede voorbeeld te geven en duidelijk af te spreken dat alcohol slecht is.

Ander nieuws