Header image

Voetgangerstunnel onder spoor Greversweg

WINTERSWIJK - Wandelaars kunnen in de toekomst via een tunnel veilig onder de spoorweg aan de Greversweg door. Dat besluit legt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad van Winterswijk. ProRail en de gemeente Winterswijk kwamen tot deze oplossing na een risicoanalyse. Veiligheid is het belangrijkste argument om te kiezen voor een tunnel. Na de aanpassing van deze laatste locatie, bestaat er in Winterswijk geen onbeveiligde overweg meer. Het risico op ongevallen wordt daarmee sterk verkleind.

Het college stelde vandaag de nota zienswijzen vast. Hierin reageren voor- en tegenstanders van de afsluiting van de overweg. Eén van de zienswijzen kwam van Wandelnet. Zij attendeerden ProRail op een noodzakelijke risicoanalyse. De uitkomst van dit aanvullend onderzoek is dat de situatie nog veiliger kan in de vorm van een ongelijkvloerse kruising. Wandelaars kunnen zich op die manier – eventueel met de fiets aan de hand – veilig naar de andere kant van het spoor verplaatsen.

Samenwerken

ProRail en de Provincie Gelderland willen in dit project samen optrekken met Winterswijk. Wethouder Tineke Zomer: "Verkeersveiligheid is veel waard. Daarom staat dat al jaren voorop bij de aanpak van onze overwegen. Ook ProRail en de provincie Gelderland zien daarvan het belang. Het is fantastisch dat ze meewerken aan deze optimale oplossing."

Veiligheid

Sinds 2015 werken het college en de gemeenteraad van Winterswijk aan de verbetering van de veiligheid rond het spoor. Het totaalpakket bevat oplossingen voor vijf overwegen in Winterswijk. Over vier daarvan zijn inmiddels besluiten genomen. De Greversweg is de laatste plek waar de veiligheid op het spoor verbeterd kan worden. De beveiliging is tegelijkertijd noodzakelijk om de komst van de RegioExpres mogelijk te maken, de snelle treinverbinding tussen Arnhem en Winterswijk.

Realisatie

Het college wil nog dit jaar een realisatieovereenkomst met ProRail sluiten over de vijf overwegen, inclusief de tunnel. Daarmee is gelijk de cofinanciering geborgd en kan de aanbestedingsprocedure in januari 2021 starten. De planning is om de werkzaamheden in oktober 2021 uit te voeren. Winterswijk investeert maximaal € 300.000 extra voor deze tunnel. Ook provincie Gelderland en ProRail dragen financieel bij aan de tunnel.

Ander nieuws