Header image

VNO-NCW Achterhoek: Gratis jongerenvoucher van € 2.500

ACHTERHOEK - Net als vorig jaar zijn ook nu weer 50 jongerenvouchers beschikbaar van € 2.500 voor 50 werkgevers die jongeren in hun bedrijf een baan aanbieden. De arbeidsmarkt is voor jonge mensen nog steeds niet overal makkelijk toegankelijk. Jammer, want de ‘werknemers van de toekomst’ zijn hard nodig om de vergrijzing op te vangen. De jongerenvoucher kan hiervoor een oplossing bieden.

Martine Schuijer, trekker vanuit VNO-NCW Achterhoek: “Werkgevers die een jongere aannemen krijgen een bedrag van € 2.500. Er zijn 50 vouchers beschikbaar en de inschrijving loopt van 23 tot en met 26 mei. De jongerenvoucher geeft een extra financieel steuntje in de rug om een jongere nu die kans te bieden. De jeugdwerkloosheid is niet meer zo alarmerend als vorig jaar, maar het is natuurlijk nog steeds belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren na hun opleiding direct doorstromen in een baan. Dat beaamt ook Marleen van Boheemen van de Kamer van Koophandel: “Zo behouden we goed opgeleide jongeren ook voor onze eigen regio. Dat is belangrijk, nu en in de toekomst, als het aanbod op de arbeidsmarkt krapper wordt en de jongeren hard nodig zijn. Werkgevers die nu jongeren aannemen hebben dan over een paar jaar ervaren krachten in huis.”

Vanaf maandag 23 mei om 9.00 uur kunnen werkgevers uit de regio Achterhoek zich inschrijven via www.versbloedcadeau.nl. Daar is nu al alle informatie over de voucher te vinden, inclusief de spelregels. Werkgevers kunnen zich er ook aanmelden voor een sms-bericht vlak voordat de inschrijving opengaat en voor een digitale nieuwsbrief.Ander nieuws