Header image

Vitale Kernen Zelhem presenteert plannen centrum

ZELHEM - De werkgroep Vitale Kernen Zelhem presenteert op 18 en 19 februari haar plannen voor het Zelhemse centrum in de Lambertikerk in Zelhem. Op 18 februari van 14.00 tot 18.00 uur en op 19 februari van 10.00 tot 16.00 uur.

De werkgroep raadpleegde inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en stelde vervolgens een Kansenkaart voor het centrumgebied op. Hierin staan alle projecten benoemd die de werkgroep gefaseerd wil uitvoeren.

Een van de deelprojecten betreft de herinrichting van de Markt, een plein met horeca, terrassen, de kerk, bibliotheek en de weekmarkt. Dit gebied moet zich verder ontwikkelen tot de ‘huiskamer‘ van Zelhem waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het is ook een plek waar veel toeristen en dagjesmensen komen en enige tijd doorbrengen en daarmee is de Markt ook het visitekaartje van het dorp. Daarnaast worden de Burg. Smitstraat en de Magnoliaweg heringericht met als doel voldoende veilige ruimte te creëren voor alle weggebruikers.

Voorafgaand aan deze deelprojecten is er een verkeerscirculatieplan en een stedenbouwkundige visie voor het omliggende gebied opgesteld. Met deze documenten wordt een beeldkwaliteitsplan en schetsontwerp voor een heringerichte Markt gemaakt, inclusief verkeerskundige maatregelen. De werkgroep bestaat uit inwoners, afvaardiging van ondernemers, cultuur en welzijn, onderwijs, de gemeente en een externe adviseur. Gedurende het proces zijn er drie participatiemomenten geweest voor alle inwoners en ondernemers die input hebben gegeven op de plannen en vervolg.


Ander nieuws