Header image

Vertel Zorgbelang Gelderland hoe uw gemeente maatwerk levert

ACHTERHOEK-Heeft u al ervaring met de manier waarop uw gemeente maatwerk wil leveren? Maatwerk om mensen met een beperking mee te laten doen in de samenleving? Die taak wil uw gemeente zo goed mogelijk uitvoeren. Dit proces wordt ook wel De Kanteling genoemd. Zorgbelang Gelderland gaat er een speciale krant over maken. Uw verhaal past daar ook in.

Als u vanwege een beperking om hulp aanklopt bij uw gemeente gaat het tegenwoordig anders dan voorheen. Kreeg u eerder te horen welke oplossingen er standaard konden worden aangeboden, nu gaat de gemeente eerst dieper op uw vraag in. Omdat standaardoplossingen niet bestaan, willen sommige gemeenten letterlijk met u thuis aan tafel om alle mogelijkheden door te nemen. Wat kunt u zelf? Welke vraag moet een (hulp)organisatie oppakken? Wat is per se de taak van de gemeente? In diverse gemeenten willen ambtenaren over dit soort zaken in gesprek bij mensen met een beperking thuis.

Hoe kijkt u aan tegen zo’n gesprek? Vindt u het prettig of ziet u er tegenop? Wat kan de gemeente van u verwachten? Of: heeft u zo’n gesprek al gehad? Was u voldoende voorbereid of zou dat anders kunnen? Kwamen uw verwachtingen uit? Ging het naar uw idee goed? Uw ideeën, verwachtingen en hoe het ging, wil Zorgbelang Gelderland publiceren in een speciale krant over De Kanteling. Dan kunnen anderen hun voordeel doen met uw ervaringen. Als u met Zorgbelang Gelderland wilt praten over uw ervaringen met De Kanteling, bel dan naar 026 384 28 22 of mail naar info@zorgbelanggelderland.nlAnder nieuws