Header image

Verkiezingstour per trein door Achterhoek

DOETINCHEM/WINTERSWIJK/LIEVELDE-Woensdag 2 maart 2011 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Op maandag 28 februari 2011 organiseert Regio Achterhoek een verkiezingstour per trein door de Achterhoek. De Gelderse lijsttrekkers en kandidaat-Statenleden krijgen de gelegenheid om in discussie te gaan met de bestuurders, maatschappelijke organisaties en inwoners.

De treinrit start in Arnhem en voert via tussenstops in Doetinchem en Winterswijk naar Lievelde. Voor iedere treinrit is een thema gekozen: Vitale leefomgeving, Innovatieve economie en Slim & snel verbinden. Op de drie stopplaatsen volgt een openbaar debat over het betreffende onderwerp.

Vitale leefomgeving Dit thema staat in Doetinchem centraal. Het gaat over de leefbaarheid in dorp, wijk en buurt. De regio Achterhoek heeft hier duidelijke ideeën bij. Over wonen,zorg, onderwijs, cultuur en (top)sport. Iedereen heeft beelden bij de demografische krimp, vergrijzing en gevolgen van de economische crisis. Houden we voldoende voorzieningen? Niet alleen winkels en horeca en sportvoorzieningen, maar ook scholen. En blijven er bijvoorbeeld nog voldoende huisartsen? Vragen waar we mee aan de slag moeten. Maar de Achterhoek heeft daar wel hulp en steun bij nodig, bijvoorbeeld van de provincie. Het is aan de Achterhoekers om te zorgen dat de provincie voldoende oog heeft voor de Achterhoek. Het openbare debat in Doetinchem is daar de goede plek voor. De verkiezingstour is in Doetinchem bij de Wedeo aan de Terborgseweg tussen 12.45 en 13.45 uur.

Innovatieve economie In Winterswijk staat in de Stationsrestauratie bij het NS-station het thema innovatieve economie centraal. De Achterhoek wil een broedplaats voor innovatie zijn, bijvoorbeeld door het formeren van innovatieplatforms voor bedrijven, hogere opleidingen in de Achterhoek en samenwerking daarin met kenniscentra in bijvoorbeeld Arnhem en Nijmegen. Maar innovatieve economie staat ook voor de oprichting van een eigen Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, heb gebruik van biogas en zonne-energie. Het is aan de Achterhoekers om te zorgen dat de provincie voldoende oog heeft voor wat wij in de Achterhoek willen. De verkiezingstour is in Winterswijk tussen 14.50 en 15.40 uur

Slim en snel verbinden In Lievelde staat het thema Slim en snel verbinden op de agenda. Zoals hoogwaardige en moderne verbindingen in het openbaar vervoer. Of het voltooien van de A18 met aansluiting op de A15 en de aansluiting van de E35 op de Duitse A31. En uiteraard de aanleg van de N18. Een ander voorbeeld van slim en letterlijk snel verbinden is de digitale ontsluiting van de Achterhoek door aanleg van glasvezel. De verkiezingstour is in Lievelde bij HCR Reijrink tussen 16.00 en 17.00 uur.

Met lijsttrekkers in debat De provincie heeft een belangrijke rol als het om deze thema’s gaat. De regio Achterhoek vindt het heel belangrijk dat deze thema’s voldoende aandacht krijgen in de provinciale politiek. Die kans moeten eigenlijk ook de inwoners, instellingen en bedrijven aangrijpen. Immers de nieuwe politici bepalen de agenda voor de komende jaren. Wij kunnen er voor zorgen dat ze een duidelijke boodschap vanuit de Achterhoek meekrijgen. Meld u dus bij één van de debatten uit het spoorboekje van de verkiezingentour.

Meer weten over de provinciale verkiezingen? Kijk dan ook op www.gelderland.nl/verkiezingen.Ander nieuws