Header image

Verkeersveiligheid rond scholen Lochem

LOCHEM - De afdeling Lochem van Veilig Verkeer Nederland nodigt leden van ouder- en medezeggenschapraden en ouders van schoolgaande kinderen in de gemeente Lochem uit voor een bijeenkomst op dinsdag 28 februari a.s. om 20.00 uur in de Beatrixschool te Harfsen.

Thema van de avond: Verkeersveiligheid voor kinderen rondom scholen.

Er wordt een korte film vertoond over het hoe en waarom van het soms onvoorspelbare gedrag van kinderen. Een verkeersouder van de Vullerschool komt vertellen over zijn ervaringen als verkeersouder. Er wordt een video vertoond over de 'dode hoek' van vrachtwagens en landbouwverkeer. Uiteraard is er tijd en gelegenheid voor het stellen van vragen.

Aanmelden kan per telefoon 0573 – 252666 of per e-mail vvn.lochem@lijbrandt.nlAnder nieuws