Header image

Verkeersmaatregelen i.v.m. Zwarte Cross

ACHTERHOEK - Komend weekend, 15 t/m 18 juli wordt op de Besselinkschans in Lichtenvoorde het Zwarte Cross Festival gehouden. Het moet vooral een leuk en gezellig evenement zijn waar veel bezoekers op af komen. Dat neemt niet weg dat rondom het evenement veel aandacht is voor de veiligheid. Samen met de organisatie van het Zwarte Cross Festival zijn gemeente, politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) al maanden bezig met de voorbereiding. Achter de schermen zijn veel afspraken gemaakt over een veilig verloop en hoe we zullen handelen als er toch iets mis gaat. Op naleving van die afspraken wordt ook toezicht gehouden. Wel vragen we begrip voor het feit dat zo’n groot evenement altijd gevolgen heeft voor de omgeving, bijvoorbeeld geluid, licht en verkeersdrukte. In verband met de opbouw van de Zwarte Cross is de Besselinkschans vanaf 5 juli al afgesloten voor alle verkeer. Dit blijft zo tot 30 juli. Verkeersmaatregelen Hoewel nadrukkelijk wordt gewezen op mogelijkheden van openbaar vervoer zullen toch veel bezoekers met eigen vervoer komen. De N18 (Twenteroute) en de N313 (Hamelandweg) zijn de belangrijkste aan- en afvoerwegen. Via duidelijke borden worden de routes aangegeven. De verkeersmaatregelen worden donderdag om 12.00 uur van kracht en lopen in sommige gevallen door tot maandag in de loop van de dag. Afsluiting Hamelandweg (N313) Tijdens het festival wordt de N313 (Hamelandweg) gereserveerd voor het festivalverkeer. Dat duurt tot maandag in de loop van de dag. Verkeer met een andere bestemming wordt omgeleid via Winterswijk of Varsseveld. Op donderdag en vrijdag kunnen mensen die met hun auto vanaf het industrieterrein De Kamp naar de Hamelandroute rijden alleen linksaf richting de Twenteroute. Bussen en taxi’s Lijnbussen, taxi’s en andere bussen voor groepsvervoer mogen op het speciaal voor hen ingerichte busstation op de N313 (Hamelandweg) hun passagiers afzetten en ophalen. Automobilisten die alleen iemand willen afzetten kunnen vanaf de Lievelderweg het industrieterrein oprijden tot de Albert Schweizerstraat. Zij hebben geen toegang tot de N313. Op de Albert Schweizerstraat kunnen de passagiers afgezet worden. Parkeren is niet toegestaan. Verkeer vanuit richting Arnhem / Doetinchem Vanaf de A18 worden zij naar het festivalterrein geleid via de N18, N318 (Varsseveld - Aalten) en de N313 (Hamelandweg). • Campinggasten De camping gaat dit jaar al op donderdag open. Het campingverkeer wordt vanaf de afslag N313/N312 (Vragenderweg) over de Vragenderweg, Kapelweg en Vosdijk naar de parkeerterreinen verwezen. • Bezoekers De dagbezoekers worden via een ten behoeve van het festival aangelegde verbindingsweg tussen de N313 en Heringsaweg geleid ter hoogte van de Vosdijk. Via de Vosdijk bereiken zij vervolgens de parkeerterreinen. Verkeer vanuit richting Enschede / Groenlo Dit wordt vanaf de N18 (Twenteroute) via de Grolsedijk geleid, overgaand in de Pastoor Scheepersstraat. Daar worden campingbezoekers en dagbezoekers naar de parkeerterreinen geleid. Caravans en campers volgen een eigen route via industrieterrein de kamp, Hamelandweg en Vosdijk. Fietsers / wandelaars Bezoekers die lopend of per fiets naar het festival komen, worden bij de fietstunnel Vragenderweg /N313 opgevangen. Via de Heringsaweg worden zij naar de nieuwe locatie van de fietsenstallingen geleid. Informatie Voor informatie over de openbare orde en verkeersmaatregelen rond het Zwarte Cross Festival kunt u bellen met de gemeente Oost Gelre, (0544) 39 35 35. Deze informatie is ook terug te vinden opwww.oostgelre.nl. Verkeersmaatregelen Zwarte Cross Op en rond het festivalterrein gelden aangepaste verkeerregels; • De Heringsaweg is afgesloten voor alle verkeer tussen de N18 en de Eikendijk, ook voor voetgangers. • Het overige deel van de Heringsaweg is alleen beschikbaar voor aanwonenden en fietsers • De Schansweg, Eikendijk en de Visserijdijk zijn gesloten voor alle verkeer. • De N313 (Hamelandweg) is afgesloten voor verkeer met een andere bestemming dan het evenement . • Op de N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde geldt éénrichtingverkeer. De rijrichting wordt aangepast aan komende of vertrekkende bezoekersstromen. • De N313 tussen de James Wattstraat en N18 is gereserveerd voor bussen en taxi’s. Daarnaast geldt er éénrichtingverkeer vanaf de James Wattstraat naar de N18. • In het gebied omsloten door de N18, N313, Vragenderweg, Kapelweg en Pastoor Scheepersstraat geldt een stopverbod. (inclusief de wegen zelf). Politie De politie heeft een eigen politiepost ingericht op het festivalterrein en houdt toezicht op de openbare orde en op de verkeersveiligheid. Wie de politie nodig heeft kan altijd het algemene nummer 0900-8844 bellen. Bij spoed, bel 1-1-2. Het is ook mogelijk bij de politiepost aangifte te doen van strafbare feiten. De politie staat voortdurend in contact met de organisatie om snel te kunnen handelen bij incidenten of overlast. Via 0900-8844 kunnen incidenten of overlast worden gemeld. Extra alcoholcontroles De politie houdt tijdens de Zwarte Cross diverse (verkeers) controles. De nadruk daarbij zal liggen op alcoholcontroles, gedurende het festivalweekend, maar vooral ook op de maandagochtend na het festival. Wegsleepregeling De wegsleepregeling is tijdens het evenement van toepassing. Fout geparkeerde voertuigen zullen worden weggesleept naar het terrein van de firma. Terhorst aan de Vragenderweg 65 te Vragender.

Ander nieuws