Header image

Verhoogd risico op angststoornis volwassenen

GELRE IJSSEL-Er lijden per jaar naar schatting meer dan 45.000 inwoners (vanaf 13 jaar) uit de regio Gelre-IJssel aan depressie. Nog veel meer mensen hebben te maken met angst- en/of depressieklachten, wat inhoudt dat zij een verhoogd risico hebben om (ooit) een angststoornis of depressie te krijgen. Uit onderzoek van GGD Gelre-IJssel blijkt namelijk dat 32% van de volwassen bevolking te maken heeft met milde angst- of depressieklachten en 4% met ernstige klachten. Omgerekend komt dit neer op ongeveer 190.000 volwassenen uit de regio Gelre-IJssel. Uit het onderzoek blijkt dat depressieklachten vooral veel voorkomen bij volwassenen die niet tevreden zijn over hun sociale contacten of eenzaam zijn, maar ook bij uitkeringsgerechtigden en mensen die veel moeite hebben om rond te komen van hun inkomen. Daarnaast komen ook meer depressieklachten voor bij allochtonen. Depressie is net als hart- en vaatziekten een ziekte die de kwaliteit van leven ernstig aantast. Mensen met een depressie zijn vaak ernstig beperkt in hun sociaal en maatschappelijk functioneren. Depressie kan veroorzaakt worden door erfelijke factoren of persoonskenmerken, maar ook omgevingsfactoren of nare levensgebeurtenissen kunnen het risico op een depressie verhogen. Met name wanneer depressie tijdig wordt gesignaleerd is het goed te behandelen. GGD Gelre-IJssel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar depressie in een factsheet die deze week is verschenen. In de factsheet, die met name bedoeld is voor gemeentelijke en regionale beleidsmakers, adviseert de GGD ook hoe kan worden ingezet met preventie. GGZ-organisaties en Maatschappelijk Werk in de regio hebben een breed aanbod, als het gaat om depressiepreventie. Samenwerking en integrale aanpak zijn sleutelwoorden om depressiepreventie echt te laten slagen en de problematiek terug te dringen.

Ander nieuws