Header image

Vereniging Rekkens Volksfeest ontvangt koninklijke erepenning

Rekken - De Commissaris van de Koningin van Gelderland, de heer C.G.A. Cornielle, reikt op woensdag 25 augustus 2010 om ca. 13.30 uur de Koninklijke Erepenning uit aan de Vereniging Rekkens Volksfeest uit Rekken. De uitreiking vindt plaats tijdens de opening van het volksfeest in de feesttent aan de Hölterweg 1. De vereniging viert dit jaar haar honderdjarig bestaan. Op 1 oktober 1910 is de Vereeniging Rekkensch Volksfeest in Rekken opgericht. De vereniging heeft als doelstelling jaarlijks eind augustus of begin september een volksfeest te organiseren en het organiseren van nationale of andere feestelijkheden.  De praktijk leert dat de organisatie jaarlijks in de laatste volle week van augustus een volksfeest organiseert. Een feest dat zijn oorsprong vindt in 1379. Het jaar waarin de Antonius Kapel feestelijk werd ingewijd. De heilige Antonius werd jaarlijks herdacht en daarbij werd er een jaarmarkt en kermis gehouden. Eeuw in eeuw uit werd er feest gevierd en ontwikkelden de jaarmarkt en de kermis zich tot een jaarlijkse traditie en uiteindelijk een volksfeest. Ds. Slot die van 1908 tot 1917 dominee van de Nederlandse Hervormde Kerk te Rekken was, nam het initiatief tot het houden van een jaarlijkse optocht. Met als achterliggende gedachte het terugdringen van het forse drankgebruik tijdens de kermis. En zo ontstond in 1910 de Vereeniging Rekkensch Volksfeest. Voor 1940 deden er slechts enkele wagens mee met de jaarlijkse optocht. Tot 1965 kon elke versierde wagen meedoen. Daarna werden er meer en meer dahlia’s op de wagens verwerkt totdat er uitsluitend met dahlia’s versierde wagens meereden. Van de hechte gemeenschap Rekken is bijna iedereen lid van de Vereniging Rekkens Volksfeest. Vele buurten spannen zich jaarlijks in om een schitterend bloemencorso te organiseren met aansluitend een volksfeest. Het bloemencorso is kwalitatief van hoog niveau en trekt veel bezoekers aan uit de regio. De route gaat niet alleen door de woonkern Rekken, maar ook door het buitengebied. Verder wordt op de donderdag zelfs de gemeente Vreden in Duitsland bezocht. Het corso wordt voorafgegaan door paarden en begeleid door twee harmonieorkesten. De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding van Hare Majesteit de Koningin, die wordt uitgereikt aan verenigingen en instellingen die tenminste vijftig jaar bestaan en een belangrijke plaats in de samenleving innemen. De Commissaris van de Koningin van Gelderland  zal de Koninklijke Erepenning om ca. 13.30 uur uitreiken aan de heer Bos, voorzitter van de Vereniging Rekkens Volksfeest.

Ander nieuws