Header image

Vereenvoudiging Algemene Subsidieverordening

Oost Gelre - Op woensdag 29 september 2010, aanvang 19.30 uur, is er een inspraakavond voor organisaties over de vereenvoudigde Algemene subsidieverordening. De organisaties die nu van de gemeente een structurele subsidie ontvangen, hebben een schriftelijke uitnodiging voor deze avond ontvangen. Wanneer een organisatie subsidie ontvangt, zijn de regels in de Algemene Subsidieverordening (ASv) van toepassing. Dat zijn formele regels over bijvoorbeeld aanvraag- en beslistermijnen en verantwoording van de besteding. De huidige subsidieverordening is van 2008. De gemeente Oost Gelre wil het aantal regels zo veel mogelijk beperken en de administratieve lasten voor de organisaties verminderen. Daarom heeft de gemeente Oost Gelre een concept ASv opgesteld waarin ze de regels hebben vereenvoudigd. Natuurlijk houd de gemeente zich daarbij wel aan de voorschriften rond rechtmatigheid en doelmatigheid van subsidieverstrekking. Heeft u interesse om de inspraakavond bij te wonen, dan kunt u zich per e-mail opgeven bij de heer A. de Brouwer. Zijn e-mailadres is a.debrouwer@oostgelre.nl. Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met Arjan de Brouwer. Zijn telefoonnummer is 0544 - 393556. Mailen kan ook naar a.debrouwer@oostgelre.nl.

Ander nieuws