Header image

Verantwoord omgaan met hechtingsproblematiek bij kinderen en

LANDELIJK - In de zorg, de hulpverlening en het onderwijs zijn veel kinderen en tieners te vinden die op de één of andere manier een probleem ervaren dat met het onderwerp 'hechting' te maken heeft. Zij zijn vaak niet in staat om op een adequate manier een emotionele relatie aan te gaan met een ander. De basis van het vermogen om zulke relaties aan te gaan, wordt gelegd in het contact tussen de ouders / verzorgers en het kind.

Wanneer deze hechting niet goed verloopt, kunnen kinderen onveilig gehecht raken of zelfs een hechtingsstoornis ontwikkelen. Vaak zien we dat zulke kinderen zich geen houding weten te geven in relaties met anderen en zich terugtrekken, contact met leerkrachten, ouders of verzorgers afwijzen en uiteindelijk sociaal geïsoleerd raken. Aan het andere uiterste vinden we de kinderen die juist sociaal ontremd raken en geen onderscheid maken tussen bekende en onbekende personen.

Daarnaast toont onderzoek aan dat hechtingsproblematiek vaak gepaard gaat met groeiproblemen, leerproblemen en eetproblemen, waardoor (pleeg)ouders en andere opvoeders soms tot wanhoop gedreven kunnen worden. Anderzijds kan problematiek aan de kant van de opvoeders mede oorzaak zijn van hechtingsproblemen bij hun kinderen.

Op dit landelijk symposium zal een vijftal gerenommeerde sprekers (waaronder prof.dr. Rutger Engels en prof.dr. Femmie Juffer) deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderen en aanknopingspunten voor behandeling en begeleiding presenteren.

Alle deelnemers ontvangen het boek "Als hechten moeilijk is" van Giel Vaessen, die tevens spreker is op deze dag.

Meer informatie en gelegenheid tot inschrijven: http://congresburo.com/agenda/56/i/landelijk-symposium-verantwoord-omgaan-met-hechtingsproblematiek-bij-kinderen-en-jeugdigen.htmlAnder nieuws