Header image

Veertig Berkellandse beelden op nieuwe website

BERKELLAND - Er is een nieuwe website ‘Beelden van Gelderland’. Deze site vertelt over honderden kunstwerken die in Gelderland in de openbare ruimte staan. Van het oudste kunstwerk uit de zestiende eeuw tot en met het jongste uit 2011. Ook veertig beelden uit Berkelland zijn er te vinden. Het zijn foto’s van de Needenaar Tijs de Groot.

In Gelderland zijn veel kunstwerken in de openbare ruimte te vinden. Ze kwamen tot stand in opdracht van overheden, op initiatief van particulieren of via andere omstandigheden. Het Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur KCG nam het initiatief deze beelden en hun achtergrondinformatie onder te brengen op een website. Nu is deze unieke en omvangrijke buitenruimtecollectie toegankelijk voor iedereen!

KCG is het Gelders kenniscentrum voor amateurkunst, buitenschoolse kunsteducatie en professionele kunst. Samen met culturele organisaties en gemeenten creëert KCG goede condities voor kunst en cultuur in de hele provincie. KCG adviseert, ontwikkelt bovenlokale projecten en brengt kennis waar die ontbreekt. Samenwerking staat daarbij altijd centraal.

KCG wordt gesubsidieerd door het provinciaal bestuur van Gelderland. Iedereen kan op de website naar hartenlust kunstwerken zoeken, achtergrondinformatie lezen, selecties maken, routes creëren of commentaren leveren! Er zijn verschillende zoek-ingangen. Men kan rechtstreeks op de plattegrond van Gelderland kunstwerken selecteren.

Naast de informatie over de beelden zijn er kant-en-klare kunstroutes te downloaden. Ook kun je zelf routes ontwerpen en deze toevoegen aan de site, inclusief historische, kunsthistorische of toeristische tips!Ander nieuws