Header image

Veenexcursie in het Korenburgerveen bij Winterswijk

WINTERSWIJK-Al eens een blauwborst gehoord? Maak het mee en kom op zondag 5 juni naar het Korenburgerveen bij Winterswijk voor een prachtige zondagochtendwandeling door het afgesloten deel van dit natuurgebied. De orchideeën en ook waterviolier staan nu volop in bloei. De wandeling begint om 9.00 uur en duurt tot ca. 11.30 uur. De kosten bedragen € 2,- voor kinderen, € 4,- voor leden van Natuurmonumenten en € 7,- voor niet-leden. Let op: reserveer van te voren uw deelname. In verband met de te verwachten grote belangstelling kunnen alleen mensen die zich van te voren hebben aangemeld deelnemen. Dit kan via www.natuurmonumenten.nl of telefonisch bij de ledenservice van Natuurmonumenten, 035 - 655 99 55. Loopt u ook mee? Vergeet vooral uw laarzen niet!

Het Korenburgerveen is een gebied voor fijnproevers. Niet alleen de nachtegaal laat weer van zich horen, ook de prachtig geel gekleurde wielewaal en de blauwborst zijn terug van hun winterverblijf en geven hun melodieuze klanken prijs. Vogels van moerasbos en struweel, in het Korenburgerveen vinden ze voldoende voedsel en nestgelegenheid.

Het Korenburgerveen is een kwetsbaar natuurgebied, dat om die reden beperkt toegankelijk is. Een wandeling onder leiding van een excursieleider van Natuurmonumenten is daarom een bijzondere manier om kennis te maken met één van de laatste nog "levende" hoogveengebieden in Nederland. Maar behalve hoogveen kent het Korenburgerveen ook laagveen, heide, blauwgrasland, moerasbos en beken. Al die verschillende stukjes natuur hebben hun eigen bewoners. Het Korenburgerveen herbergt naast de verschillende bijzondere soorten broedvogels ook zeldzame planten. In juni bloeien de verschillende soorten orchideeën en waterviolier volop, en daar tussen staat ook het kenmerkende veenpluis te schitteren.Ander nieuws