Header image

Van der Kolk bezoekt koelteparken Achterhoek

AALTEN Op vrijdag 25 februari brengt gedeputeerde mevrouw Annelies van der Kolk een bezoek aan Bredevoort. Om 15.15 uur vindt er in restaurant Bertram in Bredevoort een presentatie plaats over het koeltepark St. Bernardus in Bredevoort en het Wentholtpark in Lichtenvoorde. Na afloop van de presentatie brengt zij een bezoek aan deze koelteparken.

Voor de aanleg van beide parken is een provinciale subsidie toegekend van € 12.500. De subsidie is onderdeel van een provinciaal maatregelenpakket om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen of te verminderen. De koelteparken moeten zodanig worden ingericht dat de gebruikers er tijdens de zomers niet alleen ontspanning, maar ook vooral verkoeling kunnen vinden.

Het park St. Bernardus in Bredevoort is grotendeels rijksmonument. Kenmerkend voor het park is de historische gelaagdheid ervan; de verschillende perioden van het vestingverleden tot nu hebben er hun sporen achtergelaten. Het park herbergt diverse elementen waaraan een koeltepark moet voldoen: het is bosrijk, het heeft een waterpartij, wandelpaden en zitplekken. Deze elementen worden met de subsidie versterkt. Ook wordt de subsidie ingezet ten behoeve van informatievoorziening over het klimaat en de rol van koelteparken daarbinnen.

Het Wentholtpark wordt momenteel geheel heringericht en de oplevering vindt deze zomer plaats. Het ontwerp van het Wentholtpark is tot stand gekomen in een interactief proces met het ontwerpteam, dat bestaat uit mensen uit de buurt en Scholengemeenschap Marianum. Met de provinciale subsidie wordt in het Wentholtpark een koeltepark gerealiseerd. De basiskenmerken van een koeltepark, schaduw, water, wandelpaden en picknickplaatsen, vormen hierbij het uitgangspunt.

Bij het bezoek van de gedeputeerde zijn onder meer wethouder Vincent van Uem van de gemeente Oost Gelre, burgemeester Bert Berghoef van de gemeente Aalten en de voorzitter van de Vereniging Bredevoorts Belang, de heer Hans de Graaf aanwezig.Ander nieuws