Header image

Vakbonden spreken vertrouwen uit in Syntus

ACHTERHOEK- De drie vakbonden CNV, FNV, VVMC en de Ondernemingsraad hebben hun vertrouwen uitgesproken in de maatregelen die Syntus samen met de onderhoudsbedrijven en ProRail heeft genomen om de uitval van treinen tegen te gaan. De uitval kwam met name door problemen van het tekort schieten van het materieel, de storingen aan de infrastructuur en het vandalisme op het baanvak Arnhem – Winterswijk. Een groot deel van de ondertussen uitgevoerde maatregelen laat de laatste twee weken een verbetering zien, ook in de ogen van de medewerkers. In combinatie met de initiatieven die nog op korte termijn op stapel staan kan Syntus een zichtbaar betere dienstverlening aan haar reizigers na de kerstvakantie bieden. Het inzetten van bussen in plaats van treinen, om extra onderhoud aan treinen en baanvakken te kunnen uitvoeren in week 52, is hiermee van de baan. De bonden houden de komende weken vinger aan de pols om de dienstverlening goed te volgen. Syntus heeft in de tweede helft van 2010 te maken gehad met veel uitval van treinen op de lijn Arnhem – Winterswijk. Hierdoor bood Syntus niet de kwaliteit aan haar klanten die ze normaal gesproken wel biedt en die Syntus is overeengekomen met de provincie Gelderland. Ook de wijze waarop medewerkers hun werk moesten uitvoeren in de dagelijkse praktijk, stond hierdoor onder druk. De afgelopen periode heeft Syntus in samenspraak met de onderhoudsbedrijven en ProRail diverse veranderingen doorgevoerd. Syntus had te kampen met te weinig beschikbare treinen om de dienstregeling goed te kunnen rijden. In oktober is besloten om het onderhoud van de 12 DM’90 treinen onder te brengen bij een ander onderhoudsbedrijf. Hierdoor kon het onderhoudsbedrijf dat beide treintypes onder haar hoede had, zich volledig concentreren op het verbeteren van het herstel en onderhoud aan de 24 LINT-treinen. In november is een nulmeting uitgevoerd aan de treinen. Hieruit bleek dat de belangrijkste oplossingen het vervangen van motoren, batterijen en generatoren betreft. Bijna al deze onderdelen zijn inmiddels vervangen of volledig hersteld. Conform de huidige planning zijn alle treinen voor het eind van de kerstvakantie weer volledig inzetbaar. De afgelopen twee weken leidde dit al tot een duidelijke verbetering in de materieelbeschikbaarheid en zijn er minder storingen, ondanks het winterweer. Daarnaast least Syntus al langere tijd vier extra DM’90 treinen waardoor er meer capaciteit beschikbaar is en er in de spits langere treinen kunnen rijden. Vanaf 18 december heeft Syntus nog een extra DM’90 als extra reservetrein tot haar beschikking . Aanvullend zet Syntus een reserve machinist in op Arnhem en Hengelo en zijn er twee technische medewerkers beschikbaar om ter plekke assistentie te verlenen bij problemen. Met deze maatregelen hebben de bonden, de Ondernemingsraad en Syntus vertrouwen in het feit dat de problemen met het materieel per januari 2011 onder controle zijn en zijn terug gebracht tot een acceptabel niveau. De bonden hebben aangegeven goed vinger aan de pols te houden door wekelijks inzicht te willen hebben in de stand van zaken en een periodiek overleg met ProRail en de onderhoudsbedrijven. Om de prestaties van de infrastructuur op het baanvak verder te verbeteren, heeft ProRail, na overleg met Syntus, onder andere de volgende maatregelen genomen: · Installeren extra wisselverwarming in Winterswijk rond de jaarwisseling waardoor er minder kans op verstoringen is. · Extra inspecteren van beveiligingsmiddelen en wissels; hierdoor vermindert ook de kans op verstoringen. · Plaatsen van een GPS ontvanger in de Syntus treinen waardoor de treinen beter gevolgd kunnen worden door de Verkeersleiding van ProRail en er eerder ingegrepen kan worden bij problemen. · ProRail is in gesprek met gemeenten om het aantal overwegen te verminderen. Naast bovenstaande inframaatregelen is een speciaal team Arnhem-Winterswijk in het leven geroepen met vertegenwoordigers van provincie, ProRail en Syntus. Dit zogenaamde lijnteam komt regelmatig bijeen om concrete en snelle maatregelen te kunnen nemen die de kwaliteit van de totale dienstverlening verbeteren. Hier wordt ook gewerkt aan verdere verbetering van de communicatie naar reizigers en medewerkers, onder meer door een verbetering van de kwaliteit van de stationsomroep en het informeren van reizigers via nieuwsbrieven en websites. Naast storingen als gevolg van materieel en infra doen zich op de spoorlijn Arnhem – Winterswijk veel storingen voor als gevolg van vandalisme. Dit betreft ongeveer een kwart van de storingen. ProRail heeft hiervoor in samenwerking met de provincie en regiopolitie diverse maatregelen genomen. Zo worden er extra surveillance gedaan door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Ook worden begin 2011 op meer dan 100 overwegen camera’s geplaatst. Een belangrijke oorzaak van de problemen is de kwetsbaarheid van het baanvak Arnhem -Winterswijk. Deze kwetsbaarheid is toe te schrijven aan een aantal oorzaken. Zo zorgt de verbouw van station Arnhem regelmatig voor vertraging omdat gewacht moet worden voordat de Syntus-trein het station kan binnenrijden. Het is voor een enkel spoor een zeer druk bereden spoor, namelijk met vier treinen per uur in beide richtingen. Tussen Zevenaar en Arnhem veroorzaken ook andere treinen regelmatig vertraging voor de Syntus-treinen. Daarnaast kunnen tegemoetkomende treinen elkaar tussen Zevenaar en Winterswijk slechts kruisen op de stations en er zijn veel (onbewaakte) overwegen met verhoogde storingskans. Een structurele lange termijn oplossing is het verdubbelen van het spoor tussen Arnhem – Winterswijk of delen daarvan. Tot die tijd zal de kwaliteit van de dienstverlening nooit hetzelfde niveau kunnen bereiken als op dubbelspoor trajecten met vergelijkbare reizigersaantallen en ritfrequenties. Als gevolg van het grotendeels enkel spoor heeft de minste of geringste vertraging een sneeuwbaleffect. De korte termijn maatregelen op het vlak van voldoende en goed materieel, verbetering van de infrastructuur en het beperken van vandalisme laten verbeteringen zien die zich de komende tijd moeten doorzetten en uitbreiden. Het geheel aan maatregelen op het gebied van materieel en infra zorgt voor een sterk verbeterde dienstverlening waar klanten op kunnen rekenen en die door de medewerkers van Syntus in de dagelijkse praktijk is waar te maken.Ander nieuws