Header image

Uitleen hulpmiddelen via mobile servicepunten

OOST GELRE- De uitleen van hulpmiddelen zoals bedverhogers, krukken en rollators gaat met ingang van 1 augustus niet meer via de zorgloketten in Lichtenvoorde en Groenlo. De verstrekking, die altijd al onder Sensire viel, wordt dan uitgevoerd met behulp van mobiele servicepunten. Ombuigen tekort Wmo De uitleen van hulpmiddelen in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gebeurde tot heden op twee manieren: via de zorgloketten in het gemeentehuis in Lichtenvoorde en in het gezondheidscentrum in Groenlo. Zoals al eerder gemeld is de gemeente Oost Gelre bezig maatregelen uit te werken om het dreigende tekort op het Wmo-budget om te buigen. De uitwerking daarvan vraagt extra inzet van personeel. Om die extra inzet mogelijk te maken zijn onder andere de openingstijden van het zorgloket teruggeschroefd. Ook wordt de uitleen van de hulpmiddelen nu anders georganiseerd. Mobiel servicepunt De verstrekking van hulpmiddelen gebeurt vanaf 1 augustus aanstaande dus door Sensire. Ze past daarvoor een nieuwe werkwijze toe, het mobiele servicepunt. Dit is een speciaal ingerichte bus van waaruit de uitleen wordt gedaan. Het systeem van mobiele servicepunten wordt in de provincie Groningen al toegepast. Oost Gelre vormt nu een pilot voor de Achterhoek. Sensire werkt hierin samen met HCNON (Hulpmiddelencentrum Noordoost Nederland). Locaties servicepunten De mobiele servicepunten staan op vaste tijden op een locatie in Lichtenvoorde en in Groenlo: • Lichtenvoorde, parkeerplaats bij het Longa’30 voetbalcomplex aan de Raadhuisstraat, maandag en woensdag van 09.00 – 10.30 uur. • Groenlo, parkeerplaats cultureel centrum De Bron aan de Buitenschans 1: dinsdag en donderdag van 09.00 – 10.30. Via de website www.sensire.nl of via het telefoonnummer 0314-357419 is altijd te zien waar en wanneer het mobiele servicepunt aanwezig is. Vragen hierover kunnen mensen ook via de mail stellen: thuiszorgwinkel.klantenservice@sensire.nl. Buiten de aanwezigheid van de mobiele servicepunten kunnen mensen altijd voor hulpmiddelen terecht in de thuiszorgwinkel in Winterswijk (bij het ziekenhuis): tel. 0314-357419. Noot aan de redactie Vragen over de inhoud van dit persbericht kunt u stellen aan de afdeling communicatie, Brandt Keegstra, telefoon 0544 – 393552.

Ander nieuws