Header image

Uitkomst symposium: verder met nationale landschappen

ACHTERHOEK - Ruim 150 mensen bezochten op donderdag 10 februari Theater De Storm in Winterswijk voor een symposium over de toekomst van de Nationale Landschappen. De bijeenkomst, een initiatief van Nationaal Landschap Winterswijk, georganiseerd door het Plattelandshuis, had tot doel de twee Nationale Landschappen in de Achterhoek, De Graafschap en Winterswijk, opnieuw in de schijnwerpers te zetten, opnieuw enthousiast worden en kiezen voor een vervolg, daarom versie 2.0.

n een afsluitende discussie met forum werden de verzamelde uitkomsten van het mind-mappen die inmiddels digitaal verwerkt waren op een megascherm geprojecteerd. Het forum mocht met de deelnemers uit de zaal conclusies trekken.

De belangrijke uitkomsten waren:

Intern: kiezen voor een duidelijk herkenbare werkstructuur, zoeken naar vernieuwende bundels van projecten die meerdere bestuurslagen aanspreken, werk projectmatig en laat ook zien en blijken hoe de verantwoordelijkheden van de initiatiefnemers liggen. Benut zoveel mogelijk het predicaat nationaal landschap en hou daarmee je eigen ambitie vast. Extern: Blijf aandacht houden voor de nationale landschappen, er zit kracht in en draagvlak. Verken de mogelijkheden voor een regionale aanpak Verminder regelgeving. Hoewel losstaand van nationaal landschap: in Winterswijk heeft men te maken met 6 Natura 2000 gebieden, dat werkt verlammend op ontwikkelingen. Hou aandacht voor de agrarische ondernemer. Samen met landgoedeigenaren blijven zij mede drager van het landschap. Natuurlijk is er geld nodig voor uitvoering, maar daarnaast ook ondersteuning vanuit de overheden. Herformuleer daarom de ambities voor het nationaal landschap.Ander nieuws