Header image

Uitbreiding speeltuingebouw gewenst in Borculo

BORCULO - Stichting Speeltuingebouw De Koppel en ProWonen tekenen intentieovereenkomst.

Het huidige gebouw van de stichting Speeltuingebouw de Koppel is onlangs verfrissend opgeknapt! Op het terrein staat momenteel een unit van ProWonen die in gebruik is als Wijkinformatiepunt. Dit is een noodoplossing en de unit verdwijnt op termijn.

ProWonen wil echter graag in de wijk aanwezig blijven (minimaal tot 2017) en is daarom op zoek gegaan naar een goede oplossing.

Op het terrein van de huidige speeltuin is nog ruimte voor uitbreiding. Het idee ontstond om het bestaande gebouw uit te breiden tot een multifunctioneel wijkcentrum waar ook van buiten de wijk mensen gebruik kunnen maken. Het wijkinformatiepunt van ProWonen krijgt een plek in deze uitbreiding.

De Stichting Speeltuingebouw de Koppel staat positief tegenover een dergelijke uitbreiding. De bouwvergunning is inmiddels verstrekt. Zodra er definitieve zekerheid is over de financiering, verstrekt Stichting Speeltuingebouw De Koppel de opdracht aan aannemer (Morssinkhof Bouw). Dit kan naar verwachting nog dit voorjaar plaatsvinden.

Verbouwen kost geld. ProWonen is bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen in het kader van het wijkontwikkelingsplan, maar ook de Stichting Speeltuingebouw De Koppel is op zoek gegaan naar verschillende subsidiebijdragen. Om de kosten te drukken, betrekken de partijen ook meerdere vrijwilligers bij de bouw. Met name in de afbouw en in het schilderwerk worden de handen uit de mouwen gestoken door vrijwilligers. Daarnaast heeft aannemersbedrijf Morssinkhof zijn best gedaan om met minimale prijzen te begroten. De subsidies in geld zijn in de basis akkoord bevonden. De formele goedkeuring door bijvoorbeeld de gemeenteraad van Berkelland en de provincie Gelderland moet echter nog plaatsvinden. De verwachting is dat dit in mei/juni gebeurt.

Vertegenwoordigers van Stichting Speeltuingebouw De Koppel en van ProWonen hebben op 18 april 2011 hun handtekening onder een intentieovereenkomst gezet in een feestelijke bijeenkomst.Ander nieuws