Header image

Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede onherroepelijk

ACHTERHOEK- Op woensdag 8 april heeft de Raad van State een einduitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede. De Raad van State heeft alle beroepen afgewezen en het tracébesluit in stand gelaten. Hiermee is het besluit onherroepelijk. De betrokken overheden bij dit project zijn blij met deze belangrijke uitspraak. Door de uitspraak van de Raad van State kan eindelijk gestart worden met het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid rond de N18 en verbeteren van de bereikbaarheid van de regio.

Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met de aanbesteding van het project. Begin 2016 is een aannemer bekend voor de aanleg van de nieuwe N18 tussen Groenlo en Varsseveld. Naar verwachting start de aannemer in de tweede helft van 2016 met deze werkzaamheden. De aannemer voor de werkzaamheden bij Varsseveld en tussen Varsseveld en Groenlo is medio 2016 bekend. Als voorbereiding op de werkzaamheden van de aannemer gaat Rijkswaterstaat dit jaar beginnen met het verleggen van kabels en leidingen en het slopen van woningen en opstallen.

Het project N18 Varsseveld – Enschede omvat de verbreding van de bestaande N18 bij Varsseveld, maatregelen om de veiligheid tussen Varsseveld en Groenlo te vergroten en een nieuw N18-tracé tussen Groenlo en Enschede. Het Rijk, de provincies Gelderland en Overijssel en de betrokken gemeenten werken in het project samen om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te vergroten en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.  Ander nieuws