Header image

Toneelgroep Barlo vervangt Sinderens toneel

SINDEREN - Het Sinderense toneelgezelschap ‘tBuurtschap zou op zaterdag 15 oktober a.s. een voorstelling geven voor Streektheater De Pol in Aalten. Zij kampen echter met twee vrij ernstig zieke spelers waardoor de motivatie om een blijspel te spelen niet meer aanwezig was. Het bestuur van Streektheater De Pol heeft daar alle begrip voor, wenst beide actieve spelers heel veel sterkte met de behandeling van hun ziekte.

Streektheater De Pol is naarstig op zoek gegaan naar een vervangend toneelstuk en is daar goed in geslaagd. Toneelgroep Barlo had net een voortreffelijk toneelvoorstelling achter de rug en afgaand op de recensies die daarover werden ontvangen leek het bestuur dit een goed alternatief. De groep was enthousiast en komt graag op zaterdag 15 oktober ‘tBuurtschap vervangen.

De Toneelgroep Barlo speelt het bijspel “Koestukken 7”. Koestukken 7 speelt zich af op een boerderij waar Anna Scholten de scepter zwaait. Het valt voor Anna niet mee om de huishouding op orde te houden bij huize Scholten en het wordt dan ook echt te veel. Naast Anna wonen ook zoon Loeks, en dochter Alida, oom Hendrik en oma op de boerderij. Oom Hendrik heeft last van de ‘ slaapziekte ’ en is nogal conservatief. Oma is soms ook wat vergeets en heeft veel hulp nodig. Omdat het Anna even allemaal te veel wordt stuurt wijkverpleegster Van der Zwil haar een tijdje op vakantie. Tijdens haar afwezigheid moeten de andere gezinsleden de huishouding draaiende zien te houden. Ze krijgen hierbij hulp van verpleegster Marie en worden goed in de gaten gehouden door postbode Bettus, een buurvrouw en een ‘makelaar ’ Van Voorschoten. Dit alles zorgt voor heel wat kostelijke situaties. Als u een avond ouderwets wilt lachen moet u beslist komen.

De toneelavond begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) in Activiteitencentrum De Pol. De entreeprijs bedraagt € 10,00. De voorverkoop van de toegangskaarten is bij Boekhandel Messink en Prinsen, The Readshop en bij De Ahof. Ook kunt kaarten bestellen via de website www.streektheaterdepol.nl.

Reeds bestelde en ontvangen toegangskaarten voor de voorstelling van ‘tBuurtschap zijn ook geldig voor deze voorstelling.

Als er toegangsbewijzen zijn aangeschaft voor de voorstelling van ‘tBuurtschap en u wilt liever niet naar de vervangende voorstelling van toneelgroep Barlo, dan kunt u uw toegangsbewijs inleveren en krijgt u uw geld terug. Dit inleveren kan geschieden a.s. zaterdag bij het optreden van Jan Ottink en Dianne Marsman, bij De Ahof of de toegangsbewijzen opsturen naar Streektheater De Pol, Nijverheidsweg 7E 7121 GE Aalten of daar in de bus doen. Zet dan wel duidelijk uw naam en adres op een papiertje met uw banknummer.Ander nieuws