Header image

Telefonisch spreekuur voor ouderen met somberheidsklachten

OOST-GELRE - Het eerstvolgende telefonisch spreekuur is op donderdag 14 april van 10.00 - 11.00 uur. Het spreekuur is bereikbaar onder nummer (0544) 47 33 05 en is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder die vragen hebben over somberheid, lusteloosheid of over andere klachten zoals piekeren of depressiviteit. Het telefonisch spreekuur biedt de gelegenheid vroegtijdig te overleggen wat de beste weg is om de klachten te verminderen. Een deskundi¬ge beantwoordt uw vragen. Deze vragen kunnen gaan over uzelf maar ook bijvoorbeeld over iemand in uw directe omgeving.

Het telefonisch spreekuur, een initiatief van GGNet Preventie, is elke tweede donderdag van de maand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GGNet Preventie, mevrouw E. Kox, bereikbaar op telefoonnummer: (0575) 58 24 50 of preventie@ggnet.nl

Waarom een specifiek spreekuur? Het telefonisch spreekuur is opgezet omdat veel ouderen met deze klachten niet of te laat hulp zoeken voor hun problemen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met onbekendheid met de problematiek en verkeerde beeldvorming met betrekking tot de hulpmogelijkheden. Hoewel de meeste ouderen (gelukkig) geen psychische klachten hebben, komt bij één op de twintig een ernstige depressie voor, de meest voorkomende psychische klacht bij ouderen. Symptomen die daarop wijzen zijn: slecht slapen, langdurig somber, nergens zin in, geen eetlust. Allemaal gedurende een langere tijd en vaak gecombineerd met spanningsklachten. Nóg eens één op de tien lijdt aan een milde depressie. Veel mensen met deze klachten gaan niet naar hun huisarts, omdat zij denken dat deze klachten "bij het ouder worden horen". Dat is jammer, want depressies zijn in de meeste gevallen goed te behandelen.Ander nieuws