Header image

Stimuleringsregeling voor 7 woningen in Oost Gelre toegekend

OOST GELRE - De gemeente Oost Gelre heeft in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten een financiële toezegging gekregen voor de projecten De Schans en Brouwhuizen in Groenlo. In totaal gaat het om een bedrag van € 55.000,- dat door AgentschapNL wordt uitgekeerd. Vanuit de co-financiering legt Oost Gelre daar nog eens € 27.500,- bij.

In verband met de kredietcrisis stelt het Rijk geld beschikbaar om bouwplannen die vertraging hebben opgelopen weer op gang te helpen. Doel is de bouwsector een impuls te geven. Schutten Bouw uit Groenlo en het Bouwfonds hebben hier op gereageerd en de 7 woningen bij de gemeente aangemeld. Daar is dus nu € 55.000,-voor toegekend door het Rijk. Het gaat om 4 woningen op De Schans en 3 woningen op Brouwhuizen. De start van de bouw van deze 7 woningen wordt nu mede mogelijk gemaakt door de stimuleringregeling en de bijdrage van de gemeente Oost Gelre.

Voor de stimuleringsregeling geldt een aantal voorwaarden. Zo moet het geld ten goede komen aan de kopers. Dit is vertaald in een korting op de nieuwbouwprijs, het bieden van een overbruggingsgarantie en het treffen van extra milieu/duurzame maatregelen. Voor deze 7 woningen draagt de gemeente Oost Gelre in totaal extra € 27.500,-- subsidie bij.

Wethouder van Uem is blij met de toekenning van het stimuleringsgeld. “Het is belangrijk dat er nieuwe huizen gebouwd worden. Door deze regeling en een bedrag dat wij als gemeente per woning toevoegen, worden woningen goedkoper en interessanter. Door het subsidiëren van de woningen willen we de verkoop op gang laten komen en voorkomen dat de bouw stil komt te liggen”.

Op woensdag 17 november kunt u van 16.00 – 19.00 uur binnenlopen in het stadhuis in Groenlo.Ander nieuws