Header image

Stichting Synagoge Borculo herdenkt Holocaust

BORCULO- Zondag 26 januari is de dag van de Nationale Holocaust Herdenking. De Stichting Synagoge Borculo geeft hieraan invulling met het vertonen van de documentaire ‘Getekend in Westerbork’, in 2013 uitgezonden door Omroep Max. De documentaire wordt ingeleid door Jaap Nijstad, kunsthistoricus. Na afloop is er ruimte voor het stellen van vragen en een korte nabespreking. Deze bijeenkomst is de eerste activiteit van de Stichting Synagoge Borculo in het jaar dat de 75e jarige bevrijding groots zal worden herdacht. Zij vindt plaats in de synagoge in Borculo, Weverstraat 4 en begint om 14.30 uur. De toegang is gratis, maar een vrije gift wordt zeer gewaardeerd.

Zo lang Jaap Nijstad zich kan herinneren stond op het bureau van zijn moeder een foto van een jongeman die aan het tekenen is. Deze foto is voor hem de verbinding met een familiegeschiedenis waarmee hij zelf niets en tegelijkertijd alles te maken heeft. De foto toont Leo Kok (1923-1945), een Joodse kunstenaar voor wie kamp Westerbork, samen met zijn vrouw Kitty, gedurende de oorlog de laatste verblijfplaats in Nederland is. De documentaire, in nauwe samenwerking met Jaap Nijstad tot stand gekomen, schetst een fascinerend beeld van de laatste twee jaren van de kunstenaar in de verschillende kampen waar hij verbleef. De tekeningen die Leo Kok maakte van het kamp Westerbork illustreren de documentaire op indringende wijze. Vlak voor hun deportatie uit het kamp worden de tekeningen naar een adres in Nijmegen gesmokkeld en kunnen daardoor bewaard blijven. Leo overlijdt op 12 mei 1945, 6 dagen na de oorlog als gevolg van de geleden ontberingen. Kitty overleeft de verschrikkingen van de concentratiekampen. Ze hertrouwt en krijgt twee kinderen. Haar zoon Jaap Nijstad is van kinds af aan gefascineerd door de tekeningen van de man die hij nooit gekend heeft, maar die wel altijd herinnerd werd in het gezin waar hij opgroeide. Leo wordt zo voor hem een bekende die hij nooit heeft kunnen ontmoeten, maar die wel een bepalende factor in zijn leven is gebleven. Jaap Nijstad bezocht de plekken waar Leo Kok tijdens de oorlog verbleef, leefde, tekende, trouwde, stierf en begraven is. Hij weet daarover boeiend te vertellen.Ander nieuws