Header image

Stichting Oud Zelhem opgericht

ZELHEM - Nadat Herman Jonas, de oprichter van internetsite www.oudzelhem.nl, op 25 mei 2010 jl. overleed, werd het een tijdje stil op deze site.

De redactieleden van internetgroep Oud Zelhem die Herman om zich heen verzameld had en die er voor zorgden dat er veel informatie uit Zelhem via Herman op de site kwam, wilden echter, ieder met hun eigen specialiteit, verder gaan op de weg die door Herman was ingeslagen. In goed overleg met de familie Jonas werd besloten om de site onder te brengen in de Stichting Oud Zelhem, zodat het werk van Herman Jonas wordt voortgezet zoals hij het voor ogen had. Op 16 december 2010 is bij het kantoor van notaris Pera de stichting Oud Zelhem opgericht. Het dagelijks bestuur bestaat uit Willem Hartemink en Ellie en Harry Somsen, die al jaren intensief met Herman Jonas samenwerkten. Alle redactieleden, zoals die op de site genoemd worden, blijven op de oude voet doorgaan met gegevens verzamelen. Daar zal niets aan veranderen. Door het overlijden van eerst Herman Jonas en Dik Jolink een paar maand later, is er echter wel een flinke bres geslagen in de menskracht om de gegevens te verzamelen en te verwerken. Er is in de afgelopen maanden een achterstand opgelopen die langzaam ingehaald zal worden en er liggen nog vele foto’s met bijbehorende artikelen te wachten om op de site ingebracht te worden.

Als u nog oude gegevens en foto’s hebt van de oude gemeente Zelhem, kunt u met uw, liefst digitale, gegevens en foto’s terecht bij oudzelhem@gmail.com of somsen@oudzelhem.nl. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met Harry Somsen (0314-621011), zodat teksten en foto’s van uw huis, familie of vereniging op de site komen te staan. De wekelijkse stukjes in het Contact Bronckhorst Zuid blijven ook doorgaan. Reacties hierop of foto’s en verhalen zijn altijd van harte welkom!Ander nieuws