Header image

Start voorbereiding nieuwbouw terrein Meijersveld Neede

NEEDE - Vanaf morgen (dinsdag 24 augustus) start ProWonen met de eerste voorbereidingen voor de nieuwbouw op het terrein van het Meijersveld in Neede. Op de plek van het voormalig verzorgingshuis komt een nieuw appartementengebouw, genaamd De Bloesem. Daarnaast wordt voor Stichting Kinderopvang Enschede (SKE) een locatie gebouwd, die De Speelboom gaat heten. Om ruimte te maken voor de nieuwbouw kapt ProWonen op het terrein bomen. In nauw overleg met gemeente Berkelland is een groenplan voor de locatie opgesteld. Hierin is opgenomen dat de bomen die volgens de gemeente beeldbepalend zijn, gespaard moeten worden. De bomen die ProWonen wil kappen zijn niet beeldbepalend, hiervoor is geen kapvergunning nodig. Helaas is het wel noodzakelijk de bomen te kappen. Andere bomen op het terrein die eventueel wel gekapt mochten worden, wil ProWonen behouden. Die bomen komen straks terug in de tuinen die rondom de gebouwen aangelegd worden. Dit gebeurt dan in overleg met de gebruikers van de gebouwen. Het nieuw te bouwen appartementencomplex De Bloesem bestaat uit 21 appartementen voor ouderen die psychogeriatrische zorg nodig hebben, ook wel dementie genoemd. Nieuwbouw De Speelboom voor SKE bestaat uit een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang. ProWonen was al begonnen met de sloop van de oude dagopvang. Voor de bewoners van de huidige appartementengebouwen De Els & De Beuk is inmiddels een nieuwe ontmoetingsruimte beschikbaar. ProWonen verwacht met de bouw van De Bloesem en met de bouw van De Speelboom eind oktober te beginnen.

Ander nieuws